Winnaar stimuleringsprijs en posterprijs

Winnaar stimuleringsprijs

Jaarlijks kent de Koepel van Artsen Maatschappij & Gezondheid (KAMG) de stimuleringsprijs toe aan het meest waardevolle rapport, onderzoek of advies dat door een arts M&G in het kader van zijn of haar opleiding bij de NSPOH is geproduceerd.

Op het KAMG Congres van 27 november 2015 won Calixte Veerman, deelnemer aan de medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid van de NSPOH de Stimuleringsprijs M&G. Zij ontving deze prijs voor haar onderzoek naar de samenhang tussen gamen en schoolverzuim. Calixte Veerman is Arts M&G, profiel jeugdgezondheidszorg bij GGD Amsterdam.

Posterprijs

Winnaar posterprijs 2015: Judith Wolf

Judith Wolf van de Radboud Universiteit mocht de posterprijs in ontvangst nemen voor ‘Niemand tussen wal en schip: handvatten voor de uitvoering en inrichting van de maatschappelijke zorg voor mensen in multiprobleemsituaties’