Samen voor publieke gezondheid

KAMG maakt zich sterk voor artsen Maatschappij + Gezondheid in ons land. Een arts Maatschappij + Gezondheid is een geneeskundig specia​list met een eigen blik. Iemand die verder kijkt, niet in hokjes denkt en óók graag buiten de spreekkamer behandelt. Daarom noemen we dat 360º geneeskunde.

‘Je moet in ons vak enorm creatief zijn’

Babette Rump, arts M+G Infectieziektebestrijding en ethicus

Jaren geleden al zag Babette Rump tijdens haar coschappen in Nepal en Brazilië een manier van denken die haar triggerde. Toch deed ze eerst ervaring op in de kliniek voordat ze besloot arts Maatschappij + Gezondheid Infectieziektebestrijding te worden. Babette is naast arts ook ethicus. In september 2020 promoveerde ze op het raakvlak van ethiek en infectieziektebestrijding. Een logische combinatie, vindt ze zelf. Lees verder

Wat doet
KAMG?

KAMG maakt zich sterk voor artsen Maatschappij + Gezondheid. Professionals die met een 360º blik kijken naar de gezondheid van groepen in ons land. Niet het behandelen van ziekte, maar preventie is ons uitgangspunt. Wij signaleren belangrijke risico’s en uitdagingen in relatie tot gezondheid en volksgezondheid die vaak een gezamenlijke, bredere maatschappelijk benadering en aanpak vragen.

Uitbreiding brede steun voor landelijk opleidingsplan artsen Maatschappij + Gezondheid

Het CGS is keurt het Landelijk Opleidingsplan goed. Het College Geneeskundige Specialismen is ‘heel positief over de nieuwe opleiding. Het concludeert dat het goed aansluit bij de toekomstvisie van het CGS als verwoord in de korte notitie ‘Het zorglandschap verandert, het specialismenlandschap verandert mee’’.

Eerder spraken de GGD’en, Sanquin, KNMG, Defensie en Losgio hun steun al uit voor dit Landelijke Opleidingsplan (LOP). Dit opleidingsplan speelt in op de trend die overal in de zorg zichtbaar is. Namelijk een groeiend tekort aan artsen en verpleegkundigen.

Word ambassadeur voor de Public Health

Wij zoeken Ambassadeurs voor de public health, die (aankomend) artsen willen laten kennismaken met het vakgebied en het specialisme arts Maatschappij + Gezondheid door in de praktijk een dag(deel) mee te lopen.

Nieuws

Ons vak is meer dan ooit in beweging

KAMG Nieuws houdt je op de hoogte van alle facetten van ons vakgebied en dat delen we graag met je. Interesse? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.