Samen voor publieke gezondheid

KAMG maakt zich sterk voor artsen Maatschappij + Gezondheid in ons land. Een arts Maatschappij + Gezondheid is een geneeskundig specia​list met een eigen blik. Iemand die verder kijkt, niet in hokjes denkt en óók graag buiten de spreekkamer behandelt. Daarom noemen we dat 360º geneeskunde.

KAMG congres 11 februari 2021

Crisis | Het vak arts M+G: actueler dan ooit

Welke taken heeft de arts M+G bij crisissituaties in de volksgezondheid? De coronacrisis heeft ons lessen geleerd. Een crisis legt zwakheden bloot, dat is de ene kant van het verhaal. Maar er kwamen ook nieuwe kansen. Tijdens dit congres wisselen we de mogelijkheden, kansen en dilemma’s uit. Bekijk het programma, lees meer over sprekers Aura Timen, Rosanne Hertzberger en Hubert Bruls of meld je direct aan!

Wat doet
KAMG?

KAMG maakt zich sterk voor artsen Maatschappij + Gezondheid. Professionals die met een 360º blik kijken naar de gezondheid van groepen in ons land. Niet het behandelen van ziekte, maar preventie is ons uitgangspunt. Wij signaleren belangrijke risico’s en uitdagingen in relatie tot gezondheid en volksgezondheid die vaak een gezamenlijke, bredere maatschappelijk benadering en aanpak vragen.

Uitbreiding brede steun voor landelijk opleidingsplan artsen Maatschappij + Gezondheid

Het CGS is keurt het Landelijk Opleidingsplan goed. Het College Geneeskundige Specialismen is ‘heel positief over de nieuwe opleiding. Het concludeert dat het goed aansluit bij de toekomstvisie van het CGS als verwoord in de korte notitie ‘Het zorglandschap verandert, het specialismenlandschap verandert mee’’.

Eerder spraken de GGD’en, Sanquin, KNMG, Defensie en Losgio hun steun al uit voor dit Landelijke Opleidingsplan (LOP). Dit opleidingsplan speelt in op de trend die overal in de zorg zichtbaar is. Namelijk een groeiend tekort aan artsen en verpleegkundigen.

Word ambassadeur voor de Public Health

Wij zoeken Ambassadeurs voor de public health, die (aankomend) artsen willen laten kennismaken met het vakgebied en het specialisme arts Maatschappij + Gezondheid door in de praktijk een dag(deel) mee te lopen.

Nieuws

Ons vak is meer dan ooit in beweging

KAMG Nieuws houdt je op de hoogte van alle facetten van ons vakgebied en dat delen we graag met je. Interesse? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.