(Her)registratie

Om in Nederland te mogen werken als geneeskundig specialist of profielarts, moet je ingeschreven staan in een van de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Registratie vindt plaats voor een periode van maximaal 5 jaar. Als de registratieperiode eindigt, kan je je herregistreren. Daarvoor moet je aantonen dat je in de voorgaande periode van 5 jaar (de zogeheten beoordelingsperiode) aan de herregistratie-eisen voldeed.