Over KAMG

Artsen Maatschappij en Gezondheid (M&G) werken op het snijvlak van geneeskunde en maatschappij voor het bewaken, bevorderen en beschermen van de individuele en collectieve gezondheid. Deze artsen vind je in de hele gezondheidszorg. Bij GGD’en, ministeries, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, GGZ, CIZ, Inspecties voor de Gezondheidszorg, universiteiten, zorgverzekeraars en bij bloedtransfusiediensten.

KAMG

De Koepel Artsen Maatschappij & Gezondheid (KAMG) verbindt de wetenschappelijke verenigingen van de artsen M&G en daarmee ook de afzonderlijke leden. Samen vormen we één organisatie die artsen M&G vertegenwoordigt. Als sociaal-geneeskundigen richten we ons op het Bevorderen, Bewaken en Beschermen van de Volksgezondheid. Dat gaat over de gezondheid van individuen én groepen, het functioneren van zorgorganisaties, overheid en het zorgstelsel als geheel. We signaleren belangrijke risico’s en uitdagingen in relatie tot gezondheid en volksgezondheid, die veelal een gezamenlijke, bredere maatschappelijk benadering/aanpak vragen. En als koepel voor alle artsen M&G gaan we daar ook concreet mee aan de slag. Zowel met uitvoerende sociaalgeneeskundige werkzaamheden op individueel niveau tot aan beleidsbepalende werkzaamheden als arts-bestuurder van een zorginstelling.

Samenwerking

Samen met de Vereniging van Adviserend Geneeskundigen werkzaam bij Zorgverzekeraars (VAGZ) richtten we SSGO op, een erkende opleidingsinrichting voor de praktijkopleiding.

Ook werken we samen met de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) in het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (ABSG). Dit bureau verzorgt de coördinatie en de administratieve afhandeling van de accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten t.b.v. van herregistratie van Sociaal Geneeskundigen door de RGS.Organisatie

Het bestuur van de KAMG bestaat uit afgevaardigde bestuursleden van de aangesloten wetenschappelijke verenigingen. Het bestuur wordt ondersteund door de directeur, het secretariaat en communicatiemedewerker. De vereniging zet zich in voor vier pijlers:

 1. Versterken public health
 2. Kwaliteit van de beroepsgroep en beroepsuitoefening
 3. Opleiding en professionaliteit
 4. Carrièreperspectief en employability

Het concilium adviseert het bestuur over alles wat met de opleiding te maken heeft en de congrescommissie organiseert het jaarlijkse KAMG-congres.KNMG
KAMG is federatiepartner bij de KNMG. Zo maken we ons nog sterker voor het blijven verbeteren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de volksgezondheid.

De overige federatiepartners zijn:

 • Federatie Medisch Specialisten (Federatie)
 • Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
 • Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
 • Specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso)
 • De Geneeskundestudent

Resultaten van de inspanningen met KNMG zijn onder meer gedragsregels voor artsen, de meldcode kindermishandeling, Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN) en handreikingen zoals ‘beroepsgeheim en politie/justitie’.
Jaarberichten

2018

2017

2016

2015