Taak volbracht: aioto M&G

AIOTO’s Maatschappij + Gezondheid starten in 2019

Nog dit jaar starten twee AIOTOs Maatschappij + Gezondheid met een gecombineerd opleidings- en promotietraject. AIOTO betekent: arts in opleiding tot onderzoeker. Zij gaan aan de slag bij twee geselecteerde universiteiten: Groningen en Nijmegen. In 2022 komt weer plek vrij voor twee AIOTOs M+G.

Dit is het resultaat van de samenwerking tussen IOSG, LOSGIO, SOGEON, NSPOH en KAMG om de wetenschappelijke ondergrond van het specialisme Maatschappij + Gezondheid verstevigen*.

Veel belangstelling

De interesse vanuit de universiteiten voor de AIOTO-plekken voor M+G bleek groot. Maar liefst zeven van de acht academische centra toonden serieuze belangstelling voor de twee plekken in 2019.

Stuurgroep

In het kader van het stimuleringsprogramma ‘Versterking publieke gezondheid’* stelden IOSG, LOSGIO, SOGEON, NSPOH en KAMG [1] de Stuurgroep AIOTO Maatschappij + Gezondheid in. De Stuurgroep stimuleerde de opstart en invulling van de twee AIOTO-plekken in 2019. Nu deze taak volbracht is, is de stuurgroep AIOTO opgeheven. Zij draagt de verdere coördinatie en voortzetting van de AIOTO-plekken per direct over aan SOGEON.

*Programma Versterking

Om het specialisme Maatschappij + Gezondheid in opleiding en beroepsuitoefening te versterken, schreef de KAMG in 2018 het stimuleringsprogramma ‘Versterking publieke gezondheid’. Belangrijke pijler in dit programma is academisering. Daaraan draagt het vernieuwde landelijk opleidingsplan arts Maatschappij + Gezondheid (2017) bij met een integrale medische vervolgopleiding, gecombineerd met een flinke wetenschappelijke impuls en academische verankering.

Lees ook: arts in opleiding tot onderzoeker Maatschappij + Gezondheid

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met artsmg.nl.