Versterk de opleiding tot arts M&G

KAMG verzoekt VWS om bekostiging opleiding M&G

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De zorgbehoefte van de maatschappij verandert. De sterk gespecialiseerde curatieve zorg dreigt onbetaalbaar te worden en is toenemend inefficiënt vanwege de opmars van welvaartsziekten en chronische multimorbiditeit. Om goede gezondheidszorg beschikbaar en toegankelijk te maken en houden, is een verschuiving nodig naar preventie. Een integrale benadering van de zorg waarbij de gezonde burger centraal staat. Hiervoor zijn breed opgeleide artsen M&G nodig die zich soepel bewegen door het veld van de publieke zorg, aansluitend bij de lokale behoefte. Het aantal huisartsen en klinisch specialisten is sinds 2000 gestegen met ongeveer 50%. Het aantal artsen M&G neemt echter sterk af, van 1200 in 2000 tot 700 nu. Een kentering is noodzakelijk. Hiervoor is de inzet van verschillende partijen nodig. De KAMG neemt haar verantwoordelijkheid met het nieuwe integrale opleidingsplan tot arts M&G en het Programma Versterking: één integrale opleiding tot arts M&G, grotere bekendheid van het specialisme M&G, academisering en betere carrièreperspectieven.

De afgelopen maanden heeft de KAMG gesproken met vele partijen in de (semi-) publieke gezondheidszorg over de noodzaak tot verandering. Groot knelpunt blijkt de bekostiging van de opleiding tot arts M&G. Op dit moment is deze onvolledig. Daardoor kan het nieuwe opleidingsplan (LOP 2017) niet ingevoerd worden en wordt de toekomst van de arts M&G bedreigd. We hebben het Ministerie van VWS nodig om de opleiding te bekostigen, net zoals VWS dat doet bij de andere  geneeskundige specialismen.

De KAMG vraagt daarom -middels een brief aan de Ministers en staatsecretaris van VWS- om volledige bekostiging van de opleiding tot arts M&G per 1-1-2021.

Lees ook het bericht hierover in Medisch Contact[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]