Groepsontwikkeling

Word ambassadeur voor public health

Meelopen in het specialisme arts Maatschappij + Gezondheid

Wij zoeken Ambassadeurs voor de public health, die (aankomend) artsen willen laten kennismaken met het vakgebied en het specialisme arts Maatschappij + Gezondheid door in de praktijk een dag(deel) mee te lopen

In het kader van het “Programma Versterking Publieke Gezondheid en de rol van de arts Maatschappij + Gezondheid als verbinder van preventie, zorg, welzijn en sociaal domein” ontwikkelen wij een platform meelopen. Voor dit platform bouwen wij aan een netwerk van enthousiaste ambassadeurs die het leuk vinden om belangstellende studenten geneeskunde en artsen kennis te laten maken met de praktijk. Laagdrempelig en praktisch, in de vorm van een meeloopdag.

Wij zoeken daarvoor aios, profielartsen en specialisten Maatschappij + Gezondheid die dit op vrijwillige basis willen en kunnen doen. Uiteraard met instemming van de organisatie waar je werkt.

In het kort werkt het als volgt:

  • Aios, profielartsen en specialisten Maatschappij + Gezondheid die lid zijn van een wetenschappelijke vereniging behorend tot de KAMG kunnen zelf in het ledenbestand van de KAMG aanvinken dat zij ‘Ambassadeur voor de public health’ willen zijn. Je krijgt dan een mail met een vraag voor aanvullende gegevens. Je kan je aanmelden via Mijn KAMG.
    N.B. de ambassadeur kan te allen tijden zijn/of haar ambassadeurschap intrekken, opgeven, opschorten en weer opnieuw kenbaar maken.
  • (Aankomend) artsen die kennis willen maken met de praktijk van de public health, kunnen zich aanmelden als belangstellende voor een meeloopdag via de website artsmg.nl/aanmelden.
  • SOGEON (de nieuwe stichting ten bevordering van de instroom en de kwaliteit van de opleidingen arts Maatschappij + Gezondheid) neemt de digitale aanmelding in behandeling en zoekt op basis van profiel/deskundigheidsgebied en regio een ambassadeur. Dit betekent dat SOGEON toegang heeft tot de persoonsgegevens van de ambassadeurs zoals deze in E-captain staan vermeld. De ambassadeur heeft met het aanvinken in Mijn E-captain expliciet toestemming gegeven voor inzage van deze gegevens door uitsluitend SOGEON.
  • SOGEON benadert de ambassadeur met het verzoek om zelf een afspraak te maken met de belangstellende. SOGEON verstrekt dus geen persoonsgegevens van de ambassadeurs aan belangstellenden en/of derden. De ambassadeur is vrij om te beslissen of een meeloopdag wel/niet ingepland kan worden. Indien de ambassadeur niet beschikbaar is, benadert SOGEON een volgende ambassadeur. Ambassadeur en belangstellende maken onderling de concrete afspraken over een passende dag, tijdstip en duur.
  • Er wordt achter de schermen gewerkt aan inhoudelijke ondersteuning voor de organisatie van een meeloopdag, zoals inspiratie voor een meeloopprogramma, een overzicht van veel gestelde vragen, etc.

Gerealiseerd door samenwerkingsverband:

               GeplakteAfbeelding-6.png