Brede steun nieuw opleidingsplan artsen M+G

GGD’en en Sanquin kiezen voor dit nieuwe opleidingsplan omdat de arts M+G van de toekomst breed opgeleid moet zijn om breed inzetbaar te zijn. Zij willen nog aantrekkelijker zijn als werkgever, met een goed loopbaanperspectief. Ook de KNMG spreekt haar steun uit voor dit opleidingsplan. Op het moment dat de opleiding breder en daarmee de kans op interessant werk groter wordt, is de verwachting dat dit de instroom van AIOS zal vergroten. Dit opleidingsplan speelt in op de trend die overal in de zorg zichtbaar is. Namelijk een groeiend tekort aan artsen en verpleegkundigen. Losgio schaart zich ook volledig achter het plan: “Het is noodzakelijk dat de arts M+G breed wordt opgeleid. Het nieuwe vierjarige Landelijk Opleidings Plan (LOP) voorziet in deze behoefte.”

Breed opgeleid = breed inzetbaar
GGD’en kiezen voor dit nieuwe opleidingsplan omdat de arts M+G van de toekomst breed opgeleid moet zijn om breed inzetbaar te zijn. Deze artsen werken op het snijvlak van geneeskunde en maatschappij voor het bewaken, bevorderen en beschermen van de individuele en collectieve gezondheid.

Denk daarbij aan: de jeugdarts die verbonden is aan een team dat de jeugdgezondheidszorg in een gemeente verzorgt, de forensisch arts die in opdracht van een gemeente een lijkschouw doet of een vertrouwensarts die een mogelijk geval van kindermishandeling onderzoekt; de arts medische milieukunde die de effecten van de omgeving op de gezondheid in kaart brengt en daarover adviseert aan gemeenten. Of de arts infectieziektebestrijding die zich behalve op patiëntencontact ook op beleid richt. Of de arts sociaal medische advisering die er voor kwetsbare groepen in de samenleving is.

Loopbaanperspectief
GGD’en willen nog aantrekkelijker zijn als werkgever, met een goed loopbaanperspectief. Op het moment dat de opleiding breder en daarmee de kans op interessant werk groter wordt, verwachten wij dat de instroom van AIOS zal vergroten. Bovendien spelen we met dit opleidingsplan in op de trend die overal in de zorg zichtbaar is. Namelijk een groeiend tekort aan artsen en verpleegkundigen.

Versterkingsprogramma
GGD GHOR Nederland is betrokken bij het versterkingsprogramma zoals dat momenteel door KAMG wordt uitgevoerd. Meer informatie over het landelijk opleidingsplan, en ook over het ambassadeurschap voor public health, is te vinden op de website van KAMG.