“Meer inspraak maakt zorg beter en leuker”

Hoewel nagenoeg alle artsen Maatschappij & Gezondheid (M&G) het belangrijk vinden om betrokken te zijn bij het beleid en belangrijke beslissingen van hun instelling, krijgt meer dan de helft hier geen kans voor. Dat blijkt uit de voorlopige uitkomsten van een onderzoek dat de LAD en de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) in 2020 publiceren. De twee verenigingen willen dat hierin verandering komt, omdat artsen M&G bij uitstek met een brede blik naar de maatschappij kijken en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het instellingsbeleid.

Lees het hele artikel, met Elise Buiting (voorzitter KAMG en arts M&G), Erik de Jonge (arts infectieziekten bestrijding) en Lilian van der Ven (jeugdarts) aan het woord, in het LAD-magazine van december!