Schematische weergave bestrijding infectieziekten | Zó werkt de publieke gezondheidszorg

De Argumentenfabriek heeft in aanvulling op het boek “Zó werkt de publieke gezondheidszorg” (in samenwerking met GGD GHOR, KAMG, RIVM, SBOH en het ministerie van VWS, 2018) twee kaarten gemaakt over de bestrijding van een A-infectieziekte vormgegeven in een schematische weergave. Overzichtelijk wordt weergegeven wat quarantaine en isolatie bij een A-infectieziekte (zoals COVID-2019) inhoudt en wie hierover beslist. Ook wordt duidelijk gemaakt hoe de overheid een A-infectieziekte zoals COVID-19 (coronavirus) bestrijdt.