KOERS | visie op medisch vervolgopleiding sociale geneeskunde

KOERS beschrijft de visie van NVAB, NVVG en KAMG op de medische vervolgopleidingen in sociale geneeskunde. Het vernieuwde document vervangt het gelijknamige document uit 2015.

Document KOERS 2020

Hoe hou ik KOERS?
Het beschrijft de kwaliteitscyclus waarmee de kwaliteit van de opleidingen wordt geborgd. Alle betrokkenen of actoren bij de opleiding tot sociaal geneeskundige in een opleidingsinstelling of- instituut maken een gezamenlijk verbeterplan voor de opleiding. Dit verbeterplan wordt na 2 jaar geëvalueerd en bijgesteld. Beroepsvereniging én RGS ontvangen een afschrift van de verslaglegging van de Kwaliteitscyclus en zorgen voor landelijke evaluatie. KOERS is een uitwerking van het Kaderbesluit Geneeskundig Specialisten 2019. KOERS vormt tevens een eenheid met het Kwaliteitskader KOERS. In het Kwaliteitskader KOERS staat per betrokken partij/actor beschreven aan welke kwaliteitsaspecten de opleiding tot sociaal geneeskundige moet voldoen. Het vernieuwde Kwaliteitskader KOERS wordt in 2021 verwacht.

Informatieve bijeenkomst RGS terugkijken?
In oktober en november 2020 organiseerde de RGS twee informatieve bijeenkomsten over de kwaliteitscyclus in de sociale geneeskunde. Hier vind je de presentaties van de bijeenkomsten | KNMG.