Leefstijlepidemie | Voorzitterscolumn door Karine van ‘t Land | Medisch Contact

‘Myopie of bijziendheid is een geruisloos aanzwellende leefstijlepidemie met forse sociaaleconomische ongelijkheid. Preventie is urgent.’ Zo begint de column die Karine van ‘t Land, MD PhD, onze voorzitter, schreef voor Medisch Contact.

Het multidisciplinaire Netwerk Zicht op Buiten (zichtopbuiten.nl) spant zich met partners als Alles is Gezondheid en AJN Jeugdartsen Nederland in om effectieve voorlichting te geven aan ouders, kinderdagverblijven en scholen.

Myopie effectief voorkómen bij kinderen in armoede – de kinderen die nu het vaakst myopie lijken te ontwikkelen – vraagt om méér dan voorlichting. Zij hebben baat bij een veilige groene wijk met natuur en speeltuinen, effectieve bevordering van bestaanszekerheid, gratis kinderopvang en een verlengde schooldag met uren speeltijd buiten. ‘Met elk extra uur per week dat kinderen buiten zijn, daalt hun kans op myopie met twee procent.’

Lees de column.