Briefadvies ‘Gezond opgroeien, wonen en werken’ | Sociaal-Economische Raad

Met het briefadvies ‘Gezond opgroeien, wonen en werken’ roept de Sociaal-Economische Raad (SER) het komende kabinet op om snel werk te maken van gezondheidsbevordering en sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen. De SER adviseert het beleid vooral te richten op het wegnemen van maatschappelijke oorzaken van gezondheidsrisico’s én op het verbeteren van de gezondheid van iedereen, met extra aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Health in and for all policies.

Lees vooral de aanbevelingen, we zien een rol voor artsen Maatschappij +Gezondheid:

‘Er is volgens de SER een integrale aanpak nodig. Daarom moet één bewindspersoon erop toezien dat op alle beleidsterreinen gezondheidseffecten worden meegewogen. Zo moet de bestaanszekerheid worden verhoogd en problemen met huisvesting, onderwijs en financiën worden opgelost.’

Maak hierbij dus gebruik van reeds bestaande structuren en professionals.