Agenda

8
dec
MMV-congres | Opleiden: brug naar de toekomst
Digitaal

Op 8 december van 9.00 tot 16.00 uur kun je online deelnemen aan het MMV-congres ‘Opleiden: brug naar de toekomst’. Hoe ziet de specialist van de toekomst eruit? En welke competenties horen daarbij? Een congres voor en door opleiders, aios, onderwijsku

8
dec
Leren van corona; inspirerende inzichten vanuit de praktijk
Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist

De coronacrisis leert ons veel lessen, omdat het een unieke gebeurtenis is in aard en omstandigheden en naar duur en intensiteit van de maatregelen. Het is belangrijk dat we de ervaringen, inzichten en lessen van deze pandemie goed borgen en dat kan onder andere door deze vast te leggen in boeken. Na de eerdere publicatie van het boek ‘Corona onthult systeemcrisis’ in januari dit jaar, wordt op 8 december tijdens een seminar een nieuw boek gepresenteerd met als titel: ‘Leren van Corona; inspirerende inzichten vanuit de praktijk’. De verschillende auteurs zullen tijdens het seminar een toelichting geven op hun hoofdstuk en met het aanwezige publiek in debat gaan.

16
dec
Gezondheidsbescherming en -bevordering rondom crises: hoe nu verder?
NBC en online

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd om met medewerking van GGD-GHOR Nederland, het RIVM, de VNG en het Veiligheidsberaad te komen met verbetervoorstellen voor (de governance van) de publieke gezondheid. Ook Artsen M+G hebben ideeën over de toekomst van de publieke gezondheidszorg. In deze nascholing zullen sprekers u aan het denken zetten: welke bijdrage wil en kan u leveren? In deze middag willen wij hier een bijdrage aan leveren.

17
feb
Gezond leven: eigen keuze of privilege?
NBC Nieuwegein

Tijdens het KAMG-congres 2022 met als thema ‘Gezond leven: eigen keuze of privilege?’ gaan we uitgebreid in op vragen als: Welke kansen ziet de arts Maatschappij + Gezondheid tot enerzijds het bevorderen van een betere en gezonde leefstijl, anderzijds het komen tot een gezonde woon- en leefomgeving, dit om daarmee toekomstige gezondheidsproblemen te voorkómen? Hoe kunnen we bij deze missie de krachten bundelen met bijvoorbeeld artsen in het curatieve domein of partners in het sociale domein? En de centrale vraag hierbij is, bij wie uiteindelijk de verantwoordelijkheid ligt om te komen tot een gezond leven en welke beperkingen zijn hierbij aan te geven.

7
mrt
Cubaanse gezondheidszorg met de focus op GGZ
Havana, Cuba

Ontdek een andere organisatie van een zorgstelsel, met de nadruk op gezondheidsbevordering, “community medicine” en preventie. Op Cuba zijn alle gezondheidsdiensten door de overheid opgezet en gefinancierd. Een van de belangrijkste prestaties van het Cubaanse gezondheidssysteem is de organisatie van de eerstelijnszorg.

11
mrt
Nationaal Coassistenten Congres 2022
Nnb

Start: 11 maart 2022 – 09:00 Eind: 13 maart 2022 – 18:00 Locatie: Nnb Event-website: https://www.nccongres.nl/ Op 11, 12 en 13 maart is de 8e editie van het Nationaal Coassistenten Congres om de twee jaar wordt georganiseerd voor én door coassistenten.