Functioneren meten

Eerste kick-off meeting: EIF, hoe doe ik dat? – 31 januari 2019

Vanaf 2020 gelden de nieuwe herregistratie-eisen van het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Ten eerste dient per 2019 te worden deelgenomen aan een door de wetenschappelijke vereniging geaccrediteerd systeem van evaluatie van je individueel functioneren. Ten tweede is een periodieke evaluatie vereist van het functioneren van de groep waarin de geneeskundig specialist of profielarts werkzaam is.

Het Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde (KBSG) organiseert drie Kick-off Meetings om de leden van NVVG/GAV en KAMG te informeren. De geformuleerde eisen zullen nogmaals worden toegelicht. Tevens wordt een introductie gegeven van het geaccrediteerde systeem Evaluatie Functioneren. Ook zal kenbaar gemaakt worden wat er van je wordt verwacht. Uiteraard is er tijdens deze Kick-off Meetings volop gelegenheid vragen te stellen of vragen in te dienen die op een later tijdstip via de diverse websites beantwoord zullen worden.

Plenair wordt aandacht besteed aan:

  • Regelgevend kader
  • Stappenplan Individueel en groepsfunctioneren
  • Professionalisering ICT
  • Visuele sessie door de systeembouwer
  • Ervaringen van een externe coach in opleiding

Doelgroep: alle sociaal geneeskundigen en in het bijzonder leden van de NVVG/GAV en KAMG.

Programma

14.00 uur : Ontvangst
14.30 uur : Welkom, opening en inleiding: EIF/KBSG, wat is dat nou? – Kevin De Decker, voorzitter KBSG
14.45 uur : Regelgevend kader – Jan Dirk Beugelaar, secretaris CGS
15.00 uur:  EIF stap-voor-stap – Hanna Bos, projectgroep EIF
15.30 uur : pauze
16.00 uur : Demonstratie online EIF systeem Scorion – Robert Smeenk, product manager
16.45 uur : Externe coach aan het woord – Liesbeth Wijnvoord, arts A&G
17.00 uur : Afsluiting – Kevin De Decker
17.15 uur : Borrel en gelegenheid voor vragen

Data en locaties Kick-off Meetings

De Kick-off Meetings worden op drie verschillende locaties door het land georganiseerd. Je kiest zelf welke datum en locatie voor u het best past.

  • Regio Noord: 31 januari 2019 van 14.00-18.00 uur – Regardz,Stationsplein 1 8011 CW Zwolle
  • Regio Zuid Oost: 7 februari 2019 van 14.00-18.00 uur – Pullman,  Vestdijk 47, 5611 CA Eindhoven
  • Regio Midden West: 7 maart 2019 van 14.00-18.00 uur – NBC, Blokhoeve 1,3438 LC  Nieuwegein

Aanmelden en kosten

Kosten voor deelname aan een Kick-off bijeenkomst bedragen € 50,-. Je kunt je tot uiterlijk 24 januari 2019 voor één van deze Kick-off Meetings online aanmelden. Na registratie ontvang je een betaalverzoek. Na betaling van de factuur is de registratie definitief.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde.