KAMG-congres | 14 december 2018 | Antropia

Effectief communiceren over publieke gezondheid – congresverslag

Op vrijdag 14 december vond het KAMG-congres plaats over effectieve communicatie, want communiceren moeten we als artsen Maatschappij & Gezondheid allemaal. Het was een afwisselende dag met inspirerende plenaire sprekers en praktische workshops. Aliëtte Jonkers was dagvoorzitter en zij deed dit weer met goede voorbereiding en veel enthousiasme.

Paul ’t Hart en Erik Gerritsen begonnen de dag met een tweespraak over medisch leiderschap in een veranderende samenleving, waarin we ons repertoire moeten aanpassen. Dicteren (Gezagssamenleving/’Age of Tell’) of zenden (Marktsamenleving/’Age op Sell’) is achterhaald. We kunnen beter luisteren (Inspraaksamenleving/ ‘Age of Consult’), samenwerken (Netwerksamenleving/’Age of Engage’) of faciliteren (Participatiesamenleving/’Age of Empower’). Erik Gerritsen vertelt dat het ontzettend belangrijk is cliënten te betrekken in de ontwikkeling van beleid. ‘Nothing about them without them’. Het belang van preventie is duidelijk op VWS, laten we hier gebruik van maken. Erik Gerritsen eindige met de tip:  “wil je ergens de aandacht voor, verenig je en laat van je horen”. De oplettende luisteraar heeft zelfs het emailadres van Erik Gerritsen!

Vervolgens sprak Christine Dedding met passie over participatie. Met veel praktische voorbeelden werd duidelijk dat het heel logisch en (misschien) ook wel noodzakelijk is om de cliënt vanaf de allereerste start te vragen mee te denken en mee te werken bij de ontwikkeling van onderzoek of een interventie. Gewoon vragen en heel goed luisteren dus.

Voor de pauze bracht Shawna Butler een korte inspirerende sessie over de mogelijkheden om via technologie je boodschap te communiceren. Er is ontzettend veel mogelijk en misschien hebben wij als medisch professional een rol om de kwaliteit van deze mogelijkheden te beoordelen. Uit onderzoek blijkt dat cliënten vertrouwen in ons hebben, dus laten we zorgen voor goede en betrouwbare informatie op internet en op social media.

Na de pauze gingen we uiteen in meerdere workshoprondes. Hier sprak o.a Kaveh Bouteh van Pharos over interculturele communicatie. Hij gaf de tip om met mensen met een migratie achtergrond expliciet te bespreken dat de besproken onderwerken vertrouwelijk zijn en dat de informatie dus niet zomaar met anderen gedeeld wordt. Voor ons vanzelfsprekend, voor mensen met een migratie achtergrond niet.

José Ketelaar bracht samen met een taalambassadeur van Stichting Lezen en schrijven een indrukwekkend verhaal over de impact van laaggeletterdheid en hoe moeilijk het kan zijn dit te signaleren en mensen hiermee te helpen. Is uw organisatie wel ingericht voor deze (risico)groep?

In de workshop Schrijven op B1 niveau van Linda de Heer werd duidelijk hoeveel laaggeletterden ons land kent. In deze groep zijn de persoonlijke en sociale gevolgen enorm. De deelnemers aan de workshop gingen aan de slag met het herschrijven van een tekst. Hierbij kregen ze praktische tips die meteen toepasbaar waren. Deze tips kwamen vervolgens direct van pas tijdens de workshop Communiceren over Geneesmiddelen. Daarmee ontstond er een leuke relatie tussen de twee workshops!

In de workshop Communiceren over Geneesmiddelen bespraken Nanneke Hendricks (CBG) en Eef-Jan Hertenberg (profielarts beleid en advies, Min. van Defensie) ideeën om geneesmiddeleninformatie toegankelijker en informatiever voor de patiënt te maken ten opzichte van de nu bestaande patiëntenbijsluiter. In een interactieve discussie met de deelnemers zijn diverse mogelijkheden besproken en ideeën uitgewisseld, deels op basis van casuïstiek.

Elise Buiting en het Losgio vertelden ons over wat actuele zaken (vacatures, nieuwe opleiding, EIF) en de Marie-Louise Essink-Bot prijs ging naar Eveline Vlaanderen met haar kwalitatieve onderzoek naar de motivatie van niet-vaccinerende ouders in Volendam.

Middels een quiz daagde Gertrude van Driesten ons uit op onze kennis over de organisatie van de publieke gezondheid. Voor velen van ons is het boek ‘Zó werkt de publieke gezondheidszorg’ nog een aanrader.

Tot slot kwam Marloes van der Have van Missing Chapter voor wat participatie in actie. Hannah (16 jr) en Morris (14 jr) uit een Kinderraad kwamen ons adviseren over hoe we het beste kunnen communiceren en ons doel bereiken. De vragen uit de zaal vlogen ze om de oren.

Al met al was het een leerzame en inspirerende dag en we hopen jullie volgend jaar weer te zien!

Groet,

KAMG-congrescommissie