Investeer in de opleiding van artsen m&g

KAMG: investeer in veiligheid voor de volksgezondheid

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op dinsdag 4 juni jl. kreeg mr. Pieter van Vollenhoven van de Universiteit Leiden een symposium over de vraag of er een ‘kritische waakhond’ moet komen voor de veiligheid. Ter voorbereiding daarop ontving de KAMG in 2018 een brief van Van Vollenhoven. Daarin uitte hij zijn zorgen over het zich niet houden aan de veiligheidsregels (het ‘gesjoemel’) en het niet in praktijk brengen van aanbevelingen, waarschuwingen en adviezen op het gebied van veiligheid. Zijn aanbeveling: een kritische waakhond om hierover te waken. Zijn verzoek: wat is uw mening over en visie op veiligheid?

De Stichting Maatschappij en Veiligheid ontving 45 reacties, waaronder van de KAMG. Artsen M&G hebben immers veel te maken met veiligheid; op individueel én groepsniveau. Buiting: “Ons streven is dat gezinnen veilig zijn voor huiselijk geweld en kindermishandeling, dat de jeugd veilig en gezond kan opgroeien, er veiligheid is in binnen- en buitenmilieu en er bescherming is tegen infectieziekten. Dat we donoren en ontvangers vrijwaren van ziektes, we mensen onderzoeken op onnatuurlijk overlijden om misdrijven uit te sluiten, we medicijnen veilig ontwikkelen en we de gezondheidszorg goed en veilig organiseren.”

Als arts M&G ben je dagelijks bezig met veiligheid – Elise Buiting

Beknibbelen op veiligheid

De ervaring leert dat het onderwerp ‘veiligheid’ in tijden van rust snel op de achtergrond raakt. Veiligheid is duur en pas ná een ramp of incident zijn we bereid te investeren. Wanneer ernstige infectieziekten steeds minder voorkomen, verdwijnt het draagvlak voor vaccinatie. Investeringen in opleiding tot bijvoorbeeld vertrouwensartsen volgen pas na ernstige incidenten en de invloed van Farmaceutisch geneeskundigen binnen hun organisaties stijgt na schandalen met onveilige medicijnen. Het moet eerst mis gaan. Buiting: “We dempen de put nádat het kalf verdronken is en als we het lot van het kalf vergeten zijn, snappen we niet meer waarom de put dicht zit.”

Veiligheid als attitude

“Wat kan ons behoeden keer op keer dezelfde fouten te maken? Wat helpt om de samenleving veilig te houden? Een goed veiligheidsbesef bij burgers en professionals. Richtlijnen en checklists. Inspectie en controles binnen bedrijven om te zorgen dat we niet vergeten in de waan van de dag wat we gisteren nog zeer belangrijk vonden. Samen besluiten en elkaar bevragen en scherp houden. Gedeelde verantwoordelijkheid. Veiligheid als attitude en niet als afdeling binnen een bedrijf.” zo bepleit Buiting in de KAMG-reactie.

Een waakhond voor de veiligheid kan uitkomst bieden. Bestaande inspecties onafhankelijker positioneren kan een belangrijke bijdrage zijn. “Maar met nieuwe instituten en instellingen alleen, gaan we er niet komen.” schrijft Buiting namens de KAMG: “Veiligheid moet in ons aller DNA. Overal waar economische, politieke en financiële belangen spelen, moeten we zorgen voor een tegenkracht in bedrijven en instellingen om te zorgen dat deze krachten niet met de veiligheid aan de haal gaan. Goed opgeleide en kritische professionals die staan voor de inhoud van hun vak kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. In mijn vak zijn het de artsen M&G die staan voor veiligheid en volksgezondheid.”

Investeer in preventie

Preventie staat hoog op de agenda, maar dat is niet genoeg. Om de gezondheid van Nederland te kunnen blijven beschermen, bevorderen en bewaken is het nodig dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. Buiting: “Voorkomen is beter dan genezen; het mooiste blijft als we instituten zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en kritische waakhonden zo min mogelijk nodig hebben. Dus overheid: neem je verantwoordelijkheid en investeer in preventie van rampen en incidenten in de volksgezondheid. Investeer – voor het te laat is en de laatste arts M&G met pensioen is – ruimhartig in de opleiding van artsen m&g.”

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]