Investeer in de opleiding van artsen m&g

Rijksbegroting 2020: onze reactie

De enige oplossing om de toenemende vraag aan zorg een halt toe te roepen is, door te investeren in preventie. Ondanks vele mooie woorden komt dit maar slecht van de grond. Serieuze investeringen in preventie en voorzorg ontbreken ook weer in de Miljoenennota van 2020’, stelt de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) in een eerste reactie.

De Miljoenennota erkent dat kansenongelijkheid leidt tot vernietiging van menselijk kapitaal, constateert voorzitter Elise Buiting namens de KAMG. ‘Maar het biedt weinig handvatten om dit te voorkomen. Het is fijn dat de middeninkomens in Nederland erop vooruit gaan. Helaas geldt dat in mindere mate voor de lagere inkomensgroepen, terwijl zij dat het hardste nodig hebben. De verhoging van de zorgtoeslag zoals de Miljoenennota vermeldt, is niet voldoende. Armoede en gezondheid gaan slecht samen. Serieus investeren in het terugdringen van inkomensverschillen en armoedebestrijding draagt bij aan een gezondere bevolking.’

Lees het hele bericht op medisch contact.nl