Openbare zitting: de sjoemelsigaret-zaak

Eindelijk is het dan zover: op maandag 11 november aanstaande behandelt de rechtbank Rotterdam – mede namens de KAMG – de sjoemelsigaret-zaak. De zitting is openbaar en begint om 09.30 uur.

Advocatenkantoor Van den Biesen heeft de rechtbank de afgelopen periode van allerlei nadere, ondersteunende stukken voorzien en VWS heeft een verweerschrift ingediend (wat overigens geen nieuwe gezichtspunten bevatte).

De rechtbank heeft flink wat tijd uitgetrokken voor de behandeling en er ook een “meervoudige” kamer op gezet: drie rechters in plaats van normaal één rechter. Daarbij is ook een rechter die Europees recht doceert aan de Utrechtse Universiteit en dat komt goed uit omdat het in deze zaak juist op het Europees recht aankomt.

We houden jullie op de hoogte.