Boodschap aan VWS: meerwaarde LOP breed gedragen

Op 20 februari heeft Elise Buiting, namens KAMG, een brief verstuurd aan mevrouw Berg en de heer Gerritsen van VWS. Hierin pleit zij dat een breed opgeleid arts M+G onmisbaar is in de gezondheidszorg. KAMG heeft brede steun van de achterban en werkgevers. En wil nu in gesprek met beiden om verder te praten over integrale bekostiging van de opleiding tot arts M+G.

In juni 2019 vroeg KAMG aan VWS om het Landelijke Opleidings Plan (LOP) arts M+G integraal te bekostigen. In augustus 2019 reageerde VWS en vroeg om de mening van de werkgevers in de sector ten aanzien van het opleidingsplan en tevens naar de macro-budgettaire financiële gevolgen.

De afgelopen maanden heeft KAMG werkgevers in de sector gevraagd om hun mening over het LOP arts M+G op schrift te stellen. Vanuit alle sectoren van het brede werkveld van de arts M+G hebben wij schriftelijke steunbetuigingen ontvangen. Er is bij de werkgevers veel steun voor een breed opgeleide arts M+G en daarmee voor het LOP arts M+G. Werkgevers denken dat het LOP een positieve bijdrage zal leveren aan gewenste verandering in de gezondheidszorg. KAMG heeft onder ander steun gekregen van: A.S.R., CSL Behring, Defensie, DSW, Eurotransplant, Falk Farma, GGD GHOR NL, KNMG, LNVT, LOSGIO, Norgine, Novartis, Sanquin, Servier, VGZ, Zin en Zorg en Zekerheid.

Daarnaast heeft VWS gevraagd naar de macro-budgettaire financiële gevolgen van het LOP. Ten gevolge van het LOP zullen de investeringen in de opleiding tot arts M+G de komende jaren geleidelijk toenemen. Investeren in de opleiding tot arts M+G levert echter ook zeer veel op. De investering draagt bij aan de alom gewenste verschuiving in de gezondheidszorg van diagnostiek en behandeling naar voorzorg en preventie, en zal naar verwachting leiden tot een effectievere en daarmee efficiëntere gezondheidszorg. Een notitie met het overzicht van de voorziene baten en kosten is bijgevoegd in de brief.