Door versoepeling van de BIGregels kunnen nog meer artsen en verpleegkundigen helpen bij de bestrijding van het coronavirus

Voormalig verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, maar die nog voldoende vaardig zijn, mogen vanwege de coronacrisis bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het register inschrijven. Daarnaast wordt de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren opgeschort. Dit heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) besloten.

De inzet van extra personeel in de zorg is hard nodig om de corona-uitbraak zo goed mogelijk te kunnen bestrijden. De maatregelen zijn met onmiddellijke ingang van kracht en gelden tot nader order. Lees verder in het bericht van VWS.

De KNMG is blij dat er nu ook geregeld is dat artsen-niet-praktiserend met recente praktijkervaring zelfstandig kunnen handelen. Hierdoor wordt de druk op de zorg mogelijk verminderd. De regeling is een aanvulling op de regels die eerder door de KNMG werden opgesteld voor het handelen in opdracht.

Herregistratie specialisten en profielartsen