Opvang van daklozen noodzakelijk voor welzijn en beperken verspreiden van coronavirus

Het Leger des Heils en andere organisaties zoals de Straatdokters, Dokters van de Wereld, GGD GHOR, Johannes Wier Stichting, Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV) en KAMG maken zich hard voor het openstellen van leegstaande hotels en andere daarvoor geschikte gebouwen om daklozen voor een langere periode op te vangen. Het Leger des Heils maakt zich grote zorgen over het welzijn van daklozen in Nederland. De opvanglocaties zijn gedeeltelijk gesloten, waardoor zij een nog grotere kans lopen op het oplopen en verspreiden van het coronavirus.