Raamplan Artsopleiding 2020: dokters van de toekomst! Volop aandacht voor preventie.

Door inspanningen van onder andere de KAMG, de KNMG en haar partners ligt er nu een Raamplan Artsopleiding dat richting geeft aan de dokters van de toekomst. Deze arts van de toekomst bevordert en beschermt gezondheid; dat is in dit nieuwe Raamplan minstens even belangrijk als behandelen. Er is volop aandacht voor preventie. “Het raamplan nodigt uit om te leren samenwerken. Niet alleen tussen artsen onderling, maar ook tussen artsen en andere medische, zorg- en welzijnsprofessionals in het publieke domein.”