Dubbelregistratie in de sociale geneeskunde

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle geneeskundig specialisten voldoen aan de eisen voor herregistratie zoals geformuleerd in het Kaderbesluit CGS.

Naast de bestaande herregistratie-eisen zijn dat:

  1. In voldoende mate hebben deelgenomen aan regelmatige evaluatie van individueel functioneren.
  2. Aan externe kwaliteitsevaluatie hebben deelgenomen.

De NVAB biedt hiervoor al sinds 2008 het visitatiemodel, waarmee bedrijfsartsen kunnen voldoen aan beide herregistratie-eisen. De verzekeringsartsen en de artsen Maatschappij & Gezondheid hebben hier de methode EIF voor ontwikkeld (meer informatie zie kbsg.nl).

De besturen van de NVAB, KAMG en NVVG hebben vastgesteld dat een specialist met een dubbele registratie (dus bijvoorbeeld als bedrijfsarts + arts M+G/profielarts of als bedrijfsarts + verzekeringsarts) slechts één keer een traject dient te doorlopen gericht op de nieuwe eisen. Ook als u wilt herregistreren in meerdere specialisaties/profielen. Het is immers voldoende als u één keer heeft aangetoond positief kritisch met uw eigen professionele ontwikkeling om te gaan.

We adviseren u om deel te nemen aan het visitatiesysteem van het specialisme waar u het meeste uren in werkzaam bent (dus gemiddeld gedurende de herregistratieperiode de grootste deeltijdfactor aan besteedt).

Indien u deelneemt aan EIF levert dit 25 accreditatiepunten op. Dit geldt eveneens voor deelname aan de visitatie NVAB.

Vastleggen in Mijn RGS

De specialist dient bij herregistratie bewijs aan te leveren aan de RGS waaruit blijkt dat hij of zij de Kwaliteitsregistratie NVAB óf EIF succesvol heeft doorlopen. Dit kan door de RGS toegang te verschaffen tot GAIA óf door een pdf van het persoonlijk dossier van de specialist in GAIA te uploaden in ‘Mijn RGS’ op het moment van herregistratie. GAIA kent een standaard optie tot het maken van een pdf die hiervoor gebruikt kan worden.

Nota bene:
Het is bij het aantonen van EIF dan wel visitatie bij de aanvraag herregistratie wel van belang dat deze heeft plaatsgevonden ten tijde van de 5-jaarstermijn van het specialisme waarvoor herregistratie wordt aangevraagd.
Dus: indien de herregistratietermijn als verzekeringsarts loopt van 1 november 2015 tot 1 november 2020 en de arts heeft de visitatie als bedrijfsarts op 1 maart 2015 afgerond (dus buiten deze termijn) dan kan deze niet meetellen voor de herregistratie als verzekeringsarts.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met bureau@kamg.nl, secretariaat@nvvg.nl of visitatie@nvab-online.nl (NVAB).