Coulanceregeling 40 punten deskundigheidsbevordering geldt voor elke herregistratie in 2020 vanaf 1 maart

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) maakte bekend dat de coulanceregeling van 40 punten deskundigheidsbevordering ook geldt voor geneeskundig specialisten en profielartsen die hun registratie vanaf 1 maart 2020 vernieuwden. Bij een deel van die groep is de coulanceregeling ten onrechte niet toegepast.

De geneeskundig specialisten en profielartsen waarvoor dit geldt, ontvingen een mail van de RGS. Omdat zij ook in aanmerking komen voor de coulanceregeling schrijft de RGS, uiterlijk 11 december 2020, 40 deskundigheidsbevordering bij in hun GAIA-dossier. Bij specialisten en profielartsen die al gebruik hebben gemaakt van de 10% coulanceregeling die al vanaf het begin van dit jaar gold, schrijft de RGS 20 punten bij.

Meer informatie over de coulanceregeling vindt u op de website van de RGS.
De RGS is bereikbaar voor overleg over individuele vragen. Voor vragen over herregistratie kunt u contact opnemen met de afdeling Herregistratie van de RGS, op telefoonnummer 088 44 04 310. Ook kunt u een e-mail sturen naar herregistratie@fed.knmg.nl.