Stevige heroriëntatie op de organisatie van, en regie over de zorg is van groot belang!

Dát is de reactie van KAMG op contourennota Zorg voor de Toekomst. 

KAMG gaat in haar brief in op aandachtspunten voor de verdere uitwerking van de verschillende beleidsopties in de Contourennota. KAMG stelt dat de beleidsopties op het gebied van preventie niet uit gaan van collectiviteit maar van het individu, niet van publieke gezondheid maar van de curatieve zorgcontext. In de slagschaduw van de COVID-19 pandemie en verdere grote volksgezondheidsrisico’s hebben we een overheid nodig die bereid is flink te investeren in de “verzekeringspremie” van de collectieve gezondheidszorg. Ook is een stevige heroriëntatie op de organisatie van, en regie over, de zorg van groot belang.

Lees de volledige brief met de reactie van KAMG.