COVID-19: over welke mensen maken we ons extra zorgen?

De coronacrisis heeft ons laten zien hoe moeilijk het is om snel zicht te krijgen op mensen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben: nu of in de toekomst. Dat zicht is wel nodig om de gezondheid en welzijn van zoveel mogelijk mensen nu en in de toekomst te kunnen beschermen.

Yke Tromp, geneeskunde student aan de Universiteit Utrecht, bracht de kwetsbare groepen (en hun specifieke kwetsbaarheden) die extra geraakt worden door de COVID maatregelen in beeld. Met behulp van de WHOQOL verkende hij diverse adviesrapporten uit de eerste periode van de COVID-19 uitbraak. Lees het verslag van zijn wetenschapsstage. Het leidde tot deze publicatie in het TSG: COVID-19: over welke mensen maken we ons extra zorgen?. De KAMG volgt nauwlettend de rapporten die verschijnen over de impact van de coronacrisis, zoals de corona VTV. Artsen M+G dragen vanuit verschillende rollen bij aan het beperken van de schade door Sars-Cov-2 en de maatregelen die worden genomen om de COVID-19 uitbraak te beheersen.