Elise Buiting: ‘Met budget neutrale verschuivingen kan aan huidige vraag aios worden voldaan’

Onzekere toekomst

Brief van een aios in opleiding tot arts M+G;

‘Door de onduidelijkheid rond de plaatsing van de 2e fase overweeg ik over te stappen naar een ander specialisme. Nadat ik eind 2017 mijn artsendiploma heb behaald heb ik de weloverwogen beslissing genomen om de kliniek te verlaten en mijn carrière voort te zetten in de jeugdgezondheidszorg. Een keuze waar ik nooit spijt van heb gehad. Tot nu. Ik ben 29 jaar oud en ik wil mijn carrière kunnen vormgeven. Op dit moment word ik hierin geremd doordat het onbekend is wanneer ik kan doorstromen naar de tweede fase. Daarmee is mijn toekomst onzeker. Ik overweeg om huisarts te worden. Als jonge arts heb ik in dat specialisme een beter toekomstperspectief.’

Meer interesse in opleiding arts M+G

Het specialisme arts M+G kent de eigenaardigheid opgesplitst te zijn in twee delen: een profieldeel van twee jaar en een specialistendeel van twee jaar. De instroom in de opleiding tot arts M+G was de afgelopen jaren zeer laag en er bleven veel opleidingsplekken onbenut. Hierdoor konden aios doorstromen naar de tweede fase, ondanks het feit dat er minder plekken beschikbaar waren dan eerste fase plekken. Inmiddels is de situatie veranderd. Er is – met steun van VWS en de SBOH – de afgelopen jaren veel werk verricht om de opleiding aantrekkelijker te maken voor jonge artsen. Landelijk werkgeverschap, een nieuw 4-jarig landelijk opleidingsplan, een programma ter versterking van de arts M+G in de publieke gezondheid én een arbeidsmarktcampagne hebben resultaat. Ook de corona-pandemie draagt bij aan de zichtbaarheid van de arts M+G. Meer artsen dan tevoren hebben dan ook interesse in de opleiding tot arts M+G.

Budget neutrale verschuivingen

Fantastisch resultaat, toch? Helaas niet voor de aios die voor dit vak kiezen. In de ramingen van het capaciteitsorgaan zijn bovenstaande effecten nog niet meegenomen. Op zich niet zo’n probleem; het totale budget dat beschikbaar is voor de opleiding tot arts M+G wordt nog steeds niet volledig benut. Met budget neutrale verschuivingen kan aan de huidige vraag worden voldaan. We zouden op deze manier in 2021 geen een aios teleur hoeven te stellen en ondertussen de ramingen aan kunnen passen aan de nieuwe werkelijkheid.

Helaas houdt VWS vast aan vastgestelde quota en schotten. Niet het doel dat we met elkaar willen bereiken maar de regels staan centraal. Doordat de huidige aios de pech hebben in het verkeerde ‘hokje’ te vallen moeten zij hun opleiding halverwege afbreken, zonder zicht te hebben op voortgang ervan in de toekomst. En dit geldt niet alleen voor de aios die bovenstaande brief heeft geschreven. Het gaat om 26 aios die hun toekomst in duigen zien vallen en die overwegen de publieke gezondheid wegens gebrek aan perspectief maar weer te verlaten.

Keihard nodig

Jarenlange inspanning om de instroom in de opleiding te vergroten verdampt zo in een ogenblik. Welke aios begint er nog aan een opleiding tot arts M+G als het zo onzeker is dat hij of zij deze kan afmaken? Welke aios gelooft nog in een toekomst in de publieke gezondheidszorg als er zo met hun belangen wordt omgegaan? We serveren 26 jonge mensen af die kiezen voor het vak van arts M+G. Mensen die we in het veld keihard nodig hebben omdat de tekorten aan artsen M+G schrikbarend zijn. Tekorten die komende jaren nog harder zullen oplopen, gezien de gemiddelde leeftijd van de arts M+G.

Natuurlijk laten we het er niet zomaar bij zitten. Werkgevers, opleidingsinstellingen, beroepsverenigingen en aios hebben de handen ineengeslagen en VWS een brandbrief gestuurd. Om te voorkomen dat we in één keer weggooien wat we de afgelopen jaren met elkaar met veel pijn en moeite hebben opgebouwd. Laten we hopen dat de overheid deze keer het doel voor ogen houdt en niet de regels laat prevaleren. Voor 26 aios nu, maar vooral ook voor de toekomst van de arts M+G.

Elise Buiting, arts Maatschappij + Gezondheid en voorzitter KAMG.