Als (profiel)artsen Maatschappij + Gezondheid zijn we expert in gezondheid, in wisselwerking met de samenleving. We hebben kennis over collectieve en individuele preventie. We kunnen de impact van verschillende determinanten van gezondheid duiden, net als de evidence voor interventies. We werken in de instituten en in de wijk, dus we kennen het beleid én de mensen voor wie we het doen. We hebben oog voor de extra barrières en uitdagingen waarmee mensen in kwetsbare posities worden geconfronteerd, als het gaat om leefstijl, en we weten dat voor deze mensen aanpassing van de context of leefomgeving een effectieve bijdrage kan leveren aan hun gezondheid. Al deze expertise is vertegenwoordigd in de groep Leefstijl in Context. De groep is een basis om als (profiel)artsen en aios M+G deel te nemen en bij te dragen aan de brede beweging rond leefstijl in Nederland.

Doelstellingen van de expertisegroep zijn:

  1. (profiel)artsen en aios M+G in de verschillende sectoren en domeinen verbinden voor het thema leefstijl in context: elkaar inspireren en kennis delen
  2. bijdragen aan en ondersteunen van beleidsontwikkeling en projecten, op landelijk/regionaal/lokaal niveau
  3. opzetten en versterken van eigen initiatieven