Carla Derijck interim directeur KAMG

Het bestuur van de KAMG heeft Carla Derijck per 1 maart 2019 aangesteld als interim-directeur KAMG. Zij volgt daarmee Ronald Duzijn op, die zo ruimte maakt voor nieuwe projecten in de (publieke) gezondheidszorg en het gezondheidsrecht.

Ronald Duzijn stond de KAMG in de afgelopen jaren nauw bij in de professionele ontwikkeling van de sociaalgeneeskundige koepelvereniging, met de toetreding als federatiepartner KNMG als belangrijk ijkpunt. Nu is de KAMG in een volgende fase beland; een goed moment voor wisseling van de wacht. De komende jaren blijft Duzijn als programmaleider voor het ‘Programma versterking publieke gezondheid’ aan de KAMG verbonden. Met dit programma werken we verder aan verbetering van het imago en de bekendheid van de arts M&G, een uitdagende loopbaan en goed opleiden en academiseren.

Carla Derijck, directeur KAMG a.i.Carla Derijck heeft ruime ervaring als manager en projectleider in de publieke gezondheidszorg. Zij werkt aan opdrachten die betrekking hebben op besturing, strategievorming en doelbewuste verandering van en door organisaties. Centrale domeinen in haar werk zijn m.n. visieontwikkeling, procesorganisatie en implementatie. Op deze onderwerpen heeft zij nauw samengewerkt met vertrouwensartsen, jeugdartsen, forensisch artsen, huisartsen en apothekers. Dit deed zij onder meer bij organisaties als Veilig Thuis Brabant Noordoost, 113 Zelfmoordpreventie, GGD/GHOR Nederland en Mediq Apotheken.