Doelmatig leren werken door projecten te doen

Aiossen doelmatig leren denken en werken

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Hoe leer je aiossen om doelmatig te denken en te werken? Daarvoor startte het College Geneeskundige Specialismen (CGS) – met subsidie van het ministerie van VWS – eind 2015 het Bewustzijnsproject. Onderzoek toont aan dat artsen onnodige kosten van zorg kunnen laten afnemen als ze dat al in de opleiding tot specialist leren. Daarom richtte het Bewustzijnsproject zich op de geneeskundige vervolgopleidingen van alle specialismen. Het driejarige project bestond uit twee onderdelen: een inhoudelijk project uitgevoerd door Maastricht University en een evaluatieonderzoek uitgevoerd door het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het CGS heeft de rapporten Eindrapportage Doelmatig en kostenbewust leren denken en werken en het Beleidsadvies Evaluatieonderzoek van het Bewustzijnsproject onlangs als eindresultaat aangeboden aan het ministerie van VWS.

Tools & trainingen

Het Bewustzijnsproject zorgde dat het onderwerp werd opgenomen in de landelijke opleidingsplannen van geneeskundige specialismen en profielen. Om het bewustzijn verder te vergroten, ontwikkelde Maastricht University samen met aiossen en opleiders uit alle onderwijs- en opleidingsregio’s (OOR’s) vele tools, projecten en trainingen. De online courses ‘Kennis van zorgkosten’ en ‘Waardegedreven zorg en Verandermanagement’ werden ontwikkeld en inmiddels deden al meer dan 1000 cursisten hier aan mee. E-Infuse blijft de courses de komende jaren aanbieden.

Toolbox Doelmatigheid van Zorg

Al deze opbrengsten zijn samengebracht in de online toolbox Doelmatigheid van Zorg: www.bewustzijnsproject.nl. De toolbox blijft tot en met december 2021 beschikbaar zodat opleiders, aiossen, onderwijskundigen en andere betrokkenen bij de geneeskundige vervolgopleidingen in het hele land ruim voldoende tijd hebben om er de vruchten van te plukken.

Bekijk de toolbox

Beleidsadvies Athena Instituut

Gedurende het Bewustzijnsproject heeft het Athena Instituut de activiteiten binnen het project geëvalueerd. De evaluatie heeft de facilitators en barrières geïdentificeerd die de implementatie van doelmatigheid op de leer-werkvloer beïnvloeden. Deze inzichten zijn samengevat in vier centrale thema’s die doelmatigheidspijlers zijn genoemd. De doelmatigheidspijlers zijn opgedeeld in bouwstenen die concrete handvatten bieden aan aiossen, opleiders, supervisors en andere betrokkenen die willen werken aan het ontwikkelen en implementeren van doelmatigheid op de leer-werkvloer.

Download de rapporten

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]