RGS toets sinds 1 januari 2020 aan nieuwe herregistratie-eisen

Artsen die sinds 1 januari aangeschreven worden voor herregistratie moeten aantonen dat zij de afgelopen 5 jaar aan nieuwe eisen hebben voldaan. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) toetst sinds 1 januari 2020 aan de nieuwe herregistratie-eisen voor specialisten en profielartsen KNMG.

Uitbreiding herregistratie-eisen

Om hun registratie te behouden moesten specialisten en profielartsen al voldoen aan eisen om voldoende werkzaam te zijn geweest in het specialisme en voldoen aan deskundigheidsbevordering. Daar komen nu de evaluatie van het individuele functioneren en het functioneren in een groep (externe kwaliteitsevaluatie) bij. Voor sommige specialismen was er al een vorm van kwaliteitsvisitatie als eis. Voor die specialismen zijn de nieuwe eisen een voortzetting van al bestaande eisen.

Overgangsregeling

Voor specialisten en profielartsen die door de RGS in 2019 aangeschreven zijn, maar in 2020 herregistreren, geldt een overgangsregeling. Zij hoeven tijdelijk nog niet aan de nieuwe eisen te voldoen.

Doel van de eisen

Met de nieuwe herregistratie-eisen werkt de arts niet alleen gericht aan de competenties om zijn of haar vak adequaat uit te oefenen, maar reflecteert ook regelmatig over zijn of haar professioneel individuele functioneren en functioneren in een groep. Dit draagt bij aan een verdere verbetering van de kwaliteit van patiëntenzorg.

Voorbereiding

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelde op 1 januari 2016 de nieuwe herregistratie-eisen vast. De afgelopen jaren hebben CGS, RGS en de wetenschappelijke verenigingen hard gewerkt aan de implementatie van de nieuwe regelgeving. Sinds 2016 verstuurde de RGS meerdere brieven aan alle specialisten en profielartsen over de nieuwe herregistratie-eisen en de gevolgen daarvan, zodat iedereen zich op tijd kon voorbereiden.

Meer informatie over de herregistratie-eisen vindt u via knmg.nl/herregistreren