Artsencoalitie bezorgd om kwetsbare mensen en doet een oproep aan alle artsen om actief te vragen naar de thuissituatie en hulp aan te bieden.

Hoewel de cijfers (nog) niet uitwijzen dat huiselijk geweld tijdens de coronacrisis vaker voorkomt, maakt de Artsencoalitie kindermishandeling en huiselijk geweld zich grote zorgen over kinderen èn volwassenen in kwetsbare situaties. De Artsencoalitie doet een oproep aan alle artsen om actief te vragen naar de thuissituatie en hulp aan te bieden. En ook roept zij burgers die ondersteuning kunnen gebruiken op om actief hulp te vragen.

Psychische hulp beperkter beschikbaar

Nu kinderen door de coronacrisis niet naar school en dagopvang gaan en veel psychische hulp voor zowel volwassenen als kinderen veel beperkter beschikbaar is, vreest de Artsencoalitie dat juist kwetsbare mensen in de knel komen. Er lijkt minder aandacht te zijn voor signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld, zeggen onder andere de SEH-artsen, jeugdartsen, kinderartsen en Veilig Thuis-organisaties. Het landelijk aantal adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis blijft momenteel gelijk, terwijl bekend is dat spanningen binnenshuis oplopen.

Lees het hele artikel op www.knmg.nl.