Publieke gezondheid: investeer in de artsen. Betoog van Carla Derijck in VNG Magazine.

Er is een tekort aan artsen gespecialiseerd in Maatschappij + Gezondheid, terwijl zij zo belangrijk zijn voor de publieke gezondheid. In het VNG Magazine roept KAMG directeur Carla Derijck gemeenten en GGD’s op in de artsen te investeren.

Niet vaak hebben we zo aan den lijve ondervonden wat het begrip ‘publieke gezondheid’ inhoudt. De coronacrisis maakt glashelder hoe kwetsbaar de ‘volksgezondheid’ is. Dat merken we thuis, in ons privé- leven. Dat merk ik in mijn werk als directeur van de Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid. En dat merkt u. Want u hebt als gemeente ook een flinke taak in die publieke gezondheid. Bij die taak wordt u vast en zeker geholpen door artsen Maatschappij + Gezondheid. De preventieve en publieke gezondheid is hun werkterrein. Dat noemen we ook wel 360°-geneeskunde. Deze artsen signaleren belangrijke risico’s en uitdagingen in relatie tot gezondheid en volksgezondheid, en die een gezamenlijke, bredere maatschappelijk benadering en aanpak vragen. Ze werken niet in een ziekenhuis, maar in de wijk, bij een GGD, bij landelijke instituten als het RIVM en het Instituut Fysieke Veiligheid, Veilig Thuis, op scholen, in het gemeentehuis, bij defensie of zorg- verzekeraar, in de stad of op het platteland. Zij verbinden het sociale domein met de geneeskunde.

TEKORTEN

Deze artsen zijn van levensbelang, juist nu. Zij zijn bij het eerste gerucht over het coronavirus in actie gekomen. Ze hebben duizenden huisartsen geïnformeerd, honderden Nederlanders getest en bij de uitbraak van het virus bron- en contactonderzoek gedaan. Ze maken vaak werkdagen van 16 uur en nog altijd bevinden zij zich in de frontlinie van de strijd tegen corona. Des te schrijnender zijn de cijfers. Het aantal artsen M+G is in de afgelopen twintig jaar met ruim 40 procent afgenomen. Waren er in 2000 nog twaalfhonderd artsen M+G, nu zijn het er minder dan zevenhonderd. De instroom in de opleiding blij structureel en significant achter bij de benodigde capaciteit. Uit de raming van het Capaciteitsorgaan blijkt dat de tekorten de komende jaren fors zullen oplopen. Dat komt deels omdat we in de zorg over de hele linie mensen tekortkomen. U hebt de campagne Ik Zorg vast al eens gezien. Die campagne is onderdeel van een brede aanpak om personeelstekorten in Zorg en Welzijn terug te brengen.

Maar bij de artsen M+G is veel meer aan de hand. Tijdens de opleiding tot basisarts zijn bij geneeskundestudenten met name de klinische specialismen goed in beeld. Het ligt dan voor de hand dat zij kiezen voor een vervolgopleiding tot huisarts of medisch specialist. De opleiding tot arts M+G is nagenoeg onzichtbaar. Bovendien is de breedte van het vak zowel pluspunt als struikelblok. Wat een chirurg doet, is helder. Wie arts M+G is, heeft wat uit te leggen.

EEN INTEGRALE OPLEIDING

Daarom werken we aan een brede specialisten- opleiding voor alle artsen in de preventieve en publieke gezondheidszorg. Eén integrale opleiding tot arts M+G. Voor ambitieuze, maatschappelijk betrokken, breed geïnteresseerde artsen die meer willen dan spreekkamer, receptenblok en operatiekamer en die kiezen voor 360°-geneeskunde. De afgelopen maanden hebben de KNMG, artsen in opleiding én
de werkgevers in de volle breedte van de sector hun steun betuigd aan deze integrale opleiding. Allen herkennen de waarde van deze flexibel inzetbare, goed opgeleide arts. Met een dergelijke integrale opleiding zal het vak voor iedereen bekender worden. Helderder en aantrekkelijker.

SLEUTELROL

De Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid werkt aan een campagne om geneeskundestudenten op tijd te laten kennismaken met de vervolgopleiding tot arts M+G. Belangrijk, want meer dan ooit beseffen we dat deze artsen in normale tijden én in tijden van crisis een sleutelrol vervullen voor de publieke gezondheid. Ik ga graag met u de samenwerking aan. Om ervoor te zorgen dat er straks voldoende artsen zijn die zich met hart en ziel inzetten voor de publieke gezondheid. En daar knapt de hele maatschappij van op.