Blogs en artikelen van en over arts M+G (2020)

Hieronder vind je een greep uit de blogs en artikelen van en over de arts M+G.

De waarde van gezondheid en de kans van digitaal door Karine van ‘t Land | Hoeveel is gezondheid ons ècht waard? De coronacrisis laat het duidelijk zien: heel veel. We sluiten scholen en horecagelegenheden. We werken massaal thuis. We stoppen met handen geven en houden anderhalve meter afstand. De straten zijn leeg, het land komt tot stilstand. Allemaal om onze gezondheid en die van anderen te beschermen. We accepteren de economische schade en reserveren miljarden om die af te dekken. En dat is niet meer dan terecht. ICT&Health

GGD arts Noord-en Oost Gelderland: ‘De totale economische ontwrichting baart mij het meeste zorgen’ | Ashis Brahma(49) is arts infectieziekten bij de GGD Noord- en Oost Gelderland. Hij coördineert onder andere waar en welke mensen werken in de zorghotels voor corona-patiënten die overal in de regio verrijzen. Maar hoe houdt hij zichzelf staande? www.ad.nl

Public Health in corona tijden | Hoogstwaarschijnlijk circuleert het Sars-CoV-2 virus voorlopig in Nederland. De impact is groot. We zien dit terug in spreekkamers, de instellingen waar we werken, in onze omgeving en in de media. De genomen maatregelen zijn ongekend en velen snakken naar versoepeling. Tegelijkertijd heerst er angst. Het zijn onzekere tijden, die vragen om wijs beleid. Het denken vanuit public health principes kan ons helpen: wel doen voor de grote groep mensen en extra preventie en zorg organiseren voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. www.kamg.nl

De publieke zorg waar is die gebleven in het coronageweld? | Nu de eerste rekening kan worden opgemaakt van baten en lasten van corona en lockdown, weten we één ding zeker: de curatieve zorg voor mensen met corona-infectie heeft voorrang gekregen boven al het andere. www.medischcontact.nl

De ja-knikkers van Hugo | Minister Hugo de Jonge kan voor de corona-bron- en contactonderzoeken niet zonder de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten. Maar bezuinigingen en decentralisaties hebben de GGD’en uitgeput. ‘Onze medewerkers zijn geen klapstoelen.’ www.groene.nl

NIVB en AJN pleiten voor aanpassing testbeleid en weringsbeleid in de kinderopvang | De Nederlandse Vereniging voor Infectieziektebestrijding (NVIB) en AJN Jeugdartsen Nederland vinden dat het huidige landelijke test- en weringsbeleid rondom COVID-19 in de kinderopvang zo snel mogelijk aangepast moet worden. www.ajnjeugdartsen.nl

Blogs door Lode Wigersma op www.medischcontact.nl

Na corona een betere toekomst? | De coronapandemie brengt ons veel ellende, maar we leren er ook van. De pandemie maakt ons duidelijk hoe we ons zorgstelsel op een humane en kosteneffectieve manier toekomstbestendig kunnen maken. www.skipr.nl

De ja-knikkers van hugo geannoteerd verhaal |Ashis Brahma liet achterin zijn Apeldoornse tuin een veranda bouwen, zodra hij wist dat de pandemie heel lang ging duren. Pas half april vond hij tijd om erop te zitten. Het was het weekend van de appathon, Nederland kon via een livestream volgen hoe ondernemers op het Ministerie van Volksgezondheid een app presenteerden waarmee burgers kunnen worden gevolgd en gewaarschuwd voor besmetting. www.platforminvestico.nl

Op álle terreinen is de impact van corona voelbaar | Arts maatschappij en gezondheid. Het klinkt heel breed en dat ís het ook, als je de verschillende terreinen ziet waarop deze artsen hun werk doen. Tegelijk zegt deze titel precies waar het om gaat: als arts de link leggen tussen maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid – en andersom. Laat dat in deze coronacrisis nu héél hard nodig zijn. www.nspoh.nl

Jeugdarts in coronatijd |Zoals voor zovelen is ook mijn dagelijks leven behoorlijk veranderd door de komst van het coronavirus. Zowel thuis als in mijn werk als jeugdarts. www.dvk-opinie.nl

‘Overleven begint bij gezonder leven en eten’ | Mensen met obesitas en diabetes hebben een grotere kans om op de ic terecht te komen. We moeten gezonder leven, stellen Jutka Halberstadt en Jaap Seidell. www.parool.nl

Podcast De Dag: Eindelijk gaan we testen, testen, testen | De versoepeling van de coronamaatregelen gaan alleen door als het kán. Een belangrijke voorwaarde is dat we veel meer gaan testen en contactonderzoeken uitvoeren. www.nporadio1.nl

GAV, NOVAG, NVVG en VAV adviseren: vermijd één-op-één spreekuurcontacten | In verband met de COVID-19 epidemie hebben alle beroepsverenigingen van verzekeringsartsen een advies opgesteld met betrekking tot spreekuurcontact met cliënten. Hiermee willen we bijdragen aan het verminderen van verspreidingskansen voor het SARS-CoV-2 virus. vavolksgezondheid.nl

Raamplan Artsopleiding 2020: arts van de toekomst bevordert en beschermt gezondheid | “Wat zijn de belangrijkste competenties die de arts anno 2025 moet hebben?” Het antwoord op deze vraag staat in het Raamplan Artsopleiding 2020. Met het nieuwe raamplan, een set eindtermen waaraan elke geneeskundestudent moet voldoen, maken de Nederlandse geneeskundeopleidingen het medisch onderwijs toekomstbestendig. Resultaat: artsen die getraind zijn om de uitdagingen van de zorgsector het hoofd te bieden. www.nfu.nl

Peiling bekendheid en imago Arts Maatschappij en Gezondheid | Na de opleiding tot basisarts hebben geneeskundestudenten de keuze uit vele specialismes. Eén van de specialisaties is Arts Maatschappij en Gezondheid (arts M&G). De instroom in de opleiding(en) tot arts M&G blijkt structureel en significant achter te blijven bij de benodigde capaciteit. De Koepel Arts Maatschappij en Gezondheid (KAMG) voerde daarom het programma ‘Versterking publieke gezondheid; de rol van de arts Maatschappij & Gezondheid als verbinder van preventie, zorg, welzijn en sociaal domein’ uit om (toekomstige) artsen te boeien en binden voor public health. In dit kader heeft de KAMG iresearch gevraagd een peiling uit te voeren naar de bekendheid en het imago van arts M&G. www.iresearch.nl

Anja Schreijer uit Hengevelde is het gezicht van de GGD in coronatijd: ‘Dit virus leert ons nederigheid’Thuis op de boerderij in Hengevelde was Anja Schreijer zich al bewust van het gevaar van infectieziekten. Nu, als een van de gezichten van de GGD, zit er ze er middenin. „Dit virus leert ons een les in nederigheid.” www.tubantia.nl