LOP arts M+G voorlopig vastgesteld

Het Landelijk opleidingsplan (LOP) arts M+G voorlopig vastgesteld door CGS

Op 8 april is het LOP arts M+G 2020 voorlopig vastgesteld door het College Geneeskundig Specialisten. Definitieve vaststelling vindt plaats na veldraadpleging bij andere beroepsgroepen, werkgevers en andere belanghebbenden. Belangrijk punt van aandacht op dit moment is de financiering van het LOP.

Brede steun in het veld
Het draagvlak voor het LOP in het veld is groot. Het LOP biedt de aios indien gewenst ruimte voor verbreding, maar ook voor differentiatie en verdieping. Het sluit zo uitstekend aan bij de behoeften in het werkveld. Enkele maanden geleden hebben dan ook 18 werkgevers en andere belanghebbenden een steunbetuiging voor het LOP geschreven. In juni hebben bestuurders van de belangrijkste netwerkpartners tijdens een webinar voor VWS hun steun nogmaals uitgesproken. Tevens hebben professionals uit de niet bekostigde profielen, VWS meer zicht gegeven op het belang van  hun werk voor de publieke gezondheid.

Financiering door VWS
De verwachting is dat VWS -na al deze positieve verhalen uit het veld- het belang ziet van goed opgeleide artsen M+G over de hele breedte van het werkveld en bereid is tot bekostiging van het LOP. Zonder bekostiging kan het LOP immers niet ingevoerd worden. De KAMG is volop in gesprek met VWS hierover. Omdat er meerdere partijen binnen en buiten VWS betrokken zijn bij de bekostiging van het LOP is dit geen eenvoudige zaak en kan VWS vooralsnog geen uitsluitsel geven.

Vertaling van LOP arts M+G naar curriculum
Het LOP geeft de kaders van de praktijk- en instituutsopleiding tot arts M+G weer. De komende maanden werken de opleidingsinstituten samen met de KAMG en andere partners in het veld het LOP uit tot een curriculum voor de vijf deskundigheidsgebieden.

Invoeringsdatum van het LOP
Omdat de bekostiging nog niet rond is zal het LOP naar verwachting op zijn vroegst op 1-1-2023 in werking kunnen treden. In de tussentijd vertalen we het LOP naar een curriculum voor de arts M+G in de 5 deskundigheidsgebieden/differentiaties.

Overgangsregelingen in het kader van het LOP

De invoering van het LOP brengt veranderingen met zich mee voor de profielen en de opleiders. De volgende overgangsregelingen zijn voorgelegd aan het CGS ter goedkeuring.

Profielartsen houden hun titel
De invoering van het LOP heeft gevolgen voor de profielartsen. Instroom in het profielregister is nog tot 5 jaar na de invoering van het LOP mogelijk. Voor profielartsen die al in het profielregister staan, verandert er voorlopig helemaal niks: hun registratie én titel van arts KNMG blijft tot 30 jaar ná de invoering van het LOP geldig. Ook de bijbehorende herregistratie-eisen blijven zo lang van kracht. Profielartsen kunnen ook ná de invoering van het LOP instromen in de   opleiding tot arts M+G via een speciale regeling.

Vertrouwensartsen en farmaceutisch geneeskundigen krijgen overgangsregeling op maat
Vertrouwensarts en farmaceutisch geneeskundigen kennen op dit moment geen profielopleiding. Wel zijn zij geregistreerd bij hun wetenschappelijke vereniging en hebben zij veel kennis en ervaring op andere wijze opgedaan. Voor hen komt er een overgangsregeling op maat waar nog aan gewerkt wordt door de KAMG, CGS en RGS.

Praktijkopleiders profielopleidingen functioneren tijdelijk als opleider M+G
Praktijkopleiders voor de profielopleidingen die nog geen arts M+G zijn, krijgen na de invoering van het LOP 5 jaar de tijd om geregistreerd te worden als arts M+G en zo praktijkopleider M+G te kunnen blijven. In de tussentijd functioneren ze als praktijkopleiders arts M+G. Vijf jaar na de invoering van het LOP kan een profielarts geen praktijkopleider arts M+G meer zijn.

KAMG register

De KAMG ontwikkelt een register voor de deskundigheidsgebieden waar artsen M+G ingeschreven kunnen worden. Het KAMG register vervangt voor artsen M+G de registratie in het profielregister. Profielartsen KNMG blijven ingeschreven in het register van het CGS.

De KAMG-registratie betreft een eenmalige registratie van het deskundigheidsgebied(-en)/differentiatie (-s) van de arts M+G. Er gelden geen herregistratie-eisen. Natuurlijk is het wel van belang dat een arts die in een bepaald deskundigheidsgebied of differentiatie werkt, bekwaam blijft. Tijdens EIF (Evaluatie Individueel Functioneren) komt dit aspect aan de orde.