Kwaliteitskader geactualiseerd

De algemene opleidingseisen voor de sociaal geneeskundige opleidingen worden door het CGS in het kaderbesluit en in de specifieke besluiten per (profiel)opleiding vastgelegd.  

Het Kwaliteitskader Sociale Geneeskunde 2023 is voor de zomer geactualiseerd door de commissie Kwaliteitskader Koers (KAMG, NVAB en NVVG). Door de aanpassingen is het geactualiseerde kwaliteitskader een handzamer versie geworden die in lijn is met het actuele Kaderbesluit CGS. Het kwaliteitskader biedt overzicht van de elementen van kwaliteit die in samenhang met de erkenningseisen uit het kaderbesluit en het specifieke besluit de gewenste kwaliteit van de opleiding beschrijven.