‘Het laat weer eens zien dat zorg bovenal ook mensenwerk is en blijft.’ Niels Maijers over het Rathneau rapport “Voorbij de zorg-app”

Onlangs publiceerde het Rathenau Instituut het rapport “Voorbij de zorg-app”. In dit rapport onderzoekt het Rathenau Instituut hoe de effectiviteit van digitale innovaties in de gezondheidszorg is te verhogen. Vaak wordt veel verwacht van digitale zorginnovaties, maar de impact ervan op de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg blijkt tot nu toe beperkt. Ze wilden weten welke handelingsopties er zijn om de potentie van digitale zorginnovaties beter te benutten. Lees het rapport hier.

Wij vroegen voorzitter van de KAMG Expertisegroep Digital Health & Technology, Niels Maijers om een reactie:
“Allereerst ben ik blij dat dit rapport er nu ligt. Het laat weer eens zien dat zorg bovenal ook mensenwerk is en blijft. En dat technologische innovatie in de zorg aandacht vraagt voor een goede inbedding in de dagelijkse routines van patiënten en zorgverleners. De zorgprofessional is mede daarom onmisbaar voor een succesvolle toepassing van (nieuwe) technologie in het zorgproces, zowel aan de ontwerpkant als bij de implementatie en opschaling.

Het zou goed zijn als het perspectief van de patiënt (lees: burger) bij digitale innovaties in de zorg nog meer kan worden belicht, daar doen we het immers voor. Dat lag echter buiten de doelstelling van dit onderzoek. Daarnaast benadruk ik dat de grote akkoorden, IZA, GALA en WOZO, een eerste aanzet vormen op weg naarmeer passende, preventiegerichte, duurzame en gedigitaliseerde zorg in ons land. Het rapport ondersteunt dat we daar nog aan het begin staan en we de bijdrage van digitalisering op dit moment niet moeten overschatten. We hebben op dat gebied echt nog een stevige gezamenlijke opgave, zowel vanuit de praktijk als vanuit beleid. De suggesties voor vervolgonderzoek in het rapport hoe we dat kunnen doen, onderschrijf ik daarom van harte.”

Lees het rapport hier.