ICT-groep 184 zoekt nieuwe leden

Met steeds wisselende samenstelling in achtergrond, bestaat de groep nu uit 7 artsen M+G, werkzaam in verschillende adviserende of directiefuncties bij verschillende organisaties (gezondheidscentrum, NZA, gehandicaptenzorg, jeugdgezondheidszorg, academische opleiding of ziekenhuis, etc.).
De verschillende achtergronden van de deelnemers maakt deze ICT-groep redelijk bijzonder, zeer interessant en het ontbreekt dan ook niet aan interessante onderwerpen.

Vanwege pensionering van enkele leden is er ruimte voor nieuwe leden.

Wat de groep kenmerkt is structuur, met ruimte voor informele momenten in een vertrouwelijke en veilige omgeving. In de zelfevaluaties scoren wij hoog als groep en op twee vragen scoren wij zeer hoog: ‘Ik voelde me gehoord’ en ‘Ik voelde me gewaardeerd om mijn inbreng’. Dit geeft ons het vertrouwen dat we als groep met aandacht voor de groepsdynamiek (een evenredige inbreng) op deze voet verder kunnen.

In de brainstormbijeenkomst over duurzaamheid (maart 2023) bleek, dat er behoefte was bij de ICT leden om meer stil te staan bij dit onderwerp. We hebben de volgende afspraak gemaakt: aan het eind van elke inhoudelijke bespreking van een onderwerp kijken naar de vraag “wat draagt dit bij aan duurzaamheid’. Hiermee is duurzaamheid een vast onderwerp binnen de ICT geworden.

Tenslotte is het gewoon een gezellige groep mensen en is er ruimte voor het bespreken persoonlijke dilemma’s van de leden, desgewenst als onderwerp voor een hele bijeenkomst.

De bijeenkomsten vinden gemiddeld 7 keer per jaar plaats en zijn bij voorkeur fysiek en desnoods via Teams. De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagmiddag in Tilburg of Eindhoven. Wanneer het onderwerp zich daartoe leent, vindt de bijeenkomst plaats op lokatie bij één van de leden en wordt gecombineerd met een werkbezoek. Eens per jaar gaan we met de groep uit eten en nemen we, wanneer van toepassing, afscheid van afgetreden leden.

Onze bijeenkomsten vinden plaats met verschillende toegelaten methoden, maar in 2024 willen we ons meer focussen op de Socratische methode. Dit laatste was een advies van de GOP-leerbegeleiders.

Wij werken met 3 ICT-leden die afwisselend voorzitter zijn. De verslagen (uitsluitend voor intern gebruik) worden per tourbeurt gemaakt.

Begin 2023 heeft een interne evaluatie plaats gevonden, die als basis is gebruikt bij de in december 2023 verrichte formele KBSG Evaluatie van het groepsfunctioneren. Dit laatste onder begeleiding van twee erkende leerbegeleiders.

Van de ICT-bijeenkomsten wordt steeds een verslag gemaakt, alleen voor eigen gebruik, dat als basis dient voor het jaarverslag. ICT-groep 184 voldoet aan alle formele eisen voor herregistratie van artsen M&G van het College Geneeskundig Specialismen (CGS).

Bij belangstelling is het mogelijk om 2 keer aan te sluiten om te bekijken of de groep wat voor jou is en omgekeerd.

Mocht je belangstelling hebben om zich bij onze ICT-groep aan te sluiten dan is onze voorzitter, Thesra Hilte-olde Scheper graag bereid je verder informatie te verstrekken. Thesra is te bereiken op 030-2968130.