Verdieping van Samenwerking: KAMG en Vereniging Arts & Leefstijl slaan de handen ineen voor een geïntegreerde gezondheidsaanpak

KAMG en Vereniging Arts & Leefstijl bundelen hun krachten om optimaal te profiteren van de kennis en expertise van profielartsen en artsen maatschappij en gezondheid. Deze artsen hebben van oudsher vaardigheden ontwikkeld in het analyseren van leefstijlfactoren en maatschappelijke aspecten, en zijn specifiek opgeleid om deze brede context mee te nemen in hun benadering.

Het bevorderen van samenwerking in de zorg is van essentieel belang, met name bij het vormgeven van thema’s zoals bestaanszekerheid binnen spreekkamers. Daarnaast streven we actief naar het verminderen van de toestroom van patiënten en het ontstaan van chronische ziekten. Het volledig benutten van de expertise en inzet van artsen die preventieve benaderingen toepassen in het publieke domein is hierbij van cruciaal belang.