LOP-ontwikkeltraject | De gekozen route van KAMG | Anders dan anders.

De gekozen route van KAMG bij het huidige LOP-ontwikkeltraject Maatschappij + Gezondheid wijkt af van de gebruikelijke onderwijskundige route en dit werpt vragen op.
Aangezien al twee keer een LOP-ontwikkeltraject is gestart, namelijk in 2002 en 2017, waarbij het stuk liep op de randvoorwaarden, zijn we daarmee nu begonnen. Veelal is dat de de laatste stap en wordt eerst het beroepsprofiel bepaald, dan een competentieprofiel en de doelen en vervolgens pas de randvoorwaarden. Bij deze derde keer wordt in ons proces meer aandacht aan gegeven aan de randvoorwaarden zoals de duur, de kosten etc. om daarna de andere stappen te doorlopen en bepalen.
Voor overige informatie en andere vragen over dit traject, kijk dan even op deze pagina.