Karine van 't Land

Karine van ‘t Land wordt nieuwe voorzitter KAMG

Wij zijn verheugd te kunnen laten weten dat Karine van ‘t Land per 1 januari 2023 het nieuwe gezicht wordt van KAMG. Zij neemt het voorzitterschap over van Elise Buiting die de afgelopen zes jaar zeer betrokken is geweest bij KAMG en in deze periode veel heeft bereikt. Tijdens de ALV op 22 september 2022 stemden de leden van KAMG in met haar benoeming. Karine heeft visie op het vak, draagt die uit en heeft een breed netwerk. KAMG feliciteert haar van harte met deze benoeming en heeft vertrouwen in én kijkt uit naar de samenwerking.

Karine van ’t Land zet zich in voor de volksgezondheid door te verbinden, te verdiepen en te vernieuwen. Haar professionele identiteit als arts Maatschappij + Gezondheid vormt de basis voor haar activiteiten. Ze werkt voor verschillende organisaties en vanuit verschillende rollen: voor Coöperatie Menzis als zorgexpert en adviseur voor preventie, voor de Aletta Jacobs School of Public Health aan de RUG als docent, voor ICT&health als redactieraadslid. Altijd zet ze volksgezondheid en maatschappelijk belang voorop, overziet ze verschillende domeinen en betrekt ze het individuele en het collectieve belang. Ze werkt vanuit de inhoud en heeft affiniteit met academisch werk. Daarbij heeft ze oog voor urgente en actuele thema’s binnen de publieke gezondheidszorg, zoals armoede en stress, planetary health, mentale veerkracht van de jeugd, effectieve inzet op preventie en de noodzakelijke keuzes in het zorgstelsel. Karine heeft goede herinneringen aan haar werk als jeugdarts op het consultatiebureau, aan de innovatie daar en aan de samenwerking met en stages bij gemeenten. Ze heeft gevoel voor publiciteit: als je goede dingen doet, mag je dat ook laten zien. Verder heeft ze ervaring met lobbyen, bijvoorbeeld met artikelen voor leefstijlgeneeskunde waarop Kamervragen volgden, of met het recente KAMG essay ‘Samen Werken aan Volksgezondheid’.