Elise Buiting over miljoenennota 2023: "Het is tijd om het anders te doen."

Elise Buiting over miljoenennota 2023: “Het is tijd om het anders te doen.”

“De miljoenennota spreekt van passende en betaalbare zorg. Nodig, voor jong en oud, voor nu en in de toekomst. Dat vraagt natuurlijk om meer inzet op preventie, samenwerking, aandacht voor de patiënt en ruimte voor iedereen die in de zorg werkt (Miljoenennota 2023).

Als artsen Maatschappij + Gezondheid zetten wij in op passende populatiezorg met preventie, sociale innovatie en integrale zorg als pijlers. Er is behoefte aan meer helderheid, gelijkheid en sturing. Wij willen bijdragen aan de omslag van lobby voor deelbelangen naar een beweging die leidt tot échte integrale zorg voor álle Nederlanders. Daarom pleiten wij voor een Interdepartementaal Nationaal Plan Volksgezondheid. Het is tijd om het anders te doen.”

Aldus voorzitter van KAMG Elise Buiting  over miljoenennota 2023 op Prinsjesdag 2022.

 

Benieuwd naar het essay Samen Werken aan Volksgezondheid, waarin het inzetten op passende populatiezorg verder staat beschreven?
Download ‘m hier.