3 vragen aan…. Jeanne Arnold

In de rubriek 3 vragen aan, deze keer Jeanne Arnold, oud-voorzitter en medeoprichtster van GIDS.

Wat is jouw visie op gezondheid in de toekomst?

In de toekomst staat de betekenis van gezondheid gelijk aan de huidige definitie van positieve gezondheid van Machteld Huber. Dit zorgt voor een meer holistische benadering van de patiënt, van enkel de klacht naar de patiënt als mens in het geheel.

Welke beleidsverandering zou jij de overheid van harte aanbevelen?

Moeilijke vraag, er zijn mijns inziens veel veranderingen mogelijk en nodig voor een gezondere en sociaal gelijkere samenleving. Of we het nu hebben over de inrichting van onze steden en dorpen, meer groen, betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast of de huidige financiering van de jeugdzorg en ggz: er valt veel gezondheidswinst te behalen door krachtig samenhangend beleid hierop.

Wat zou een curatief werkende arts kunnen leren van een arts M+G?

Het werk van artsen M+G wordt vaak 360° geneeskunde genoemd. Ook voor curatief werkende artsen kan het echter goed zijn om een patiënt vanuit zo’n breed perspectief te bekijken, en hem/haar vervolgens proberen te helpen binnen zijn/haar eigen leefwereld. Dit vraagt kennis van de diversiteit aan achtergronden en leefwerelden die Nederland rijk is, en vaardigheden om daarmee om te gaan.

Er is steeds meer aandacht voor preventie. Hoe zorgen we dat dit een volwaardige plaats krijgt naast cure en care?

Zorg voor een volledige inbedding van preventie binnen de geneeskundecurricula. Laat studenten middels projecten kennis maken met de samenleving en laat hen ervaren wat de invloed is van sociale determinanten op gezondheid. Hierdoor worden toekomstige gezondheidsprofessionals intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan preventie.