Zorgdebat: Arbeidsmarkt in de zorg

Woensdag 6 juli sprak de vaste commissie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met minister Conny Helder over de arbeidsmarkt in de zorg.

Joba van den Berg trapte af en zei: “We moeten van zorg naar volksgezondheid. Dit betekent meer aandacht voor sociale geneeskunde in plaats van medisch specialisten.” Vervolgens benoemde zij de ontvangen petitie van de KAMG ‘Samen Werken aan Volksgezondheid’. En gaf ze aan dat ziekenhuizen de opleidingen van studenten organiseren, waarmee automatisch de focus op ziekenhuizen ligt. Onder andere Maarten Hijink en Mirjam Bikker vielen haar bij.

In haar reactie zegt de minister aandacht te hebben voor de vragen over de sociale geneeskunde. Ook zij benoemt de ontvangen petitie van KAMG. En ze laat weten dat de opleiding van specialisten vallen allen onder verantwoordelijkheid van minister VWS. De urgentie daarvan wordt zeker ingezien en er wordt samengewerkt met de sectorpartijen om te kijken wat er gedaan kan worden.

De instroom blijft bij een aantal vervolgopleidingen binnen het domein maatschappij en gezondheid achter. Dit is onderwerp van gesprek van minister Helder en minister van VWS Ernst Kuipers. Kuipers zal met sector in gesprek gaan hoe de vervolgopleidingen in het sociale domein aantrekkelijker gemaakt kunnen worden.

Wij verheugen ons zeer over de aandacht die onze petitie en ook de sociale geneeskunde heeft gekregen tijdens dit zorgdebat en kijken uit naar het gesprek met de minister.

Foto: Overhandiging essay Samen Werken aan Volksgezondheid door Timo Boelsums, arts M+G/infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam Rijnmond, aan minister van VWS Ernst Kuipers.

Kijk het zorgdebat terug.
Download het essay Samen Werken aan Volksgezondheid.