brief VWS

Geen 4-jarig LOP voor alle artsen M+G

Vorige week heeft KAMG gereageerd op de brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) d.d. 23 december 2022 inzake het landelijk opleidingsplan (LOP). Dit is onze reactie:

“De opleiding voor artsen Maatschappij + Gezondheid klaarmaken voor de toekomst. Daar heeft KAMG zich de afgelopen jaren, met steun van vele professionals en werkgevers sociale geneeskunde, hard voor ingezet. Graag informeren we je met deze brief over de stand van zaken rond het implementeren van het Landelijk Opleidingsplan (LOP) arts Maatschappij + Gezondheid en de stappen die we op het gebied van innovatie van de opleiding ondernemen.  

Geen vierjarig opleidingsplan voor alle artsen M+G 
We streefden naar een 4-jarige bekostigde opleiding voor alle artsen M+G; voor alle profielen en de vrije richting. Daarom is door ons in het LOP één brede vierjarige opleiding tot geneeskundig specialist M+G voorgesteld waarmee alle KAMG-profielen worden verbonden aan het specialisme M+G. Dit plan, waaraan velen van jullie hard hebben gewerkt, werd gesteund door de lidverenigingen en de werkgevers. Helaas heeft VWS echter laten weten dit plan niet op de door ons voorgestelde wijze te kunnen en willen bekostigen. Daarmee eindigt dan helaas ook de implementatieroute voor het door KAMG voorgestelde vierjarige opleidingsplan. De brief van VWS tref je als bijlage bij deze brief aan ter informatie. 

Waardering voor inzet en samenwerking
Velen van jullie hebben met verve gewerkt aan de totstandkoming van het opleidingsplan. Jullie aandacht, forse investering en tijd worden zeer gewaardeerd. Dat willen we niet onbenoemd laten. We kunnen hier niet uitputtend zijn, maar we willen de betrokkenheid en inzet van de vertegenwoordigers van de onderwijscommissies van de bij de KAMG aangesloten wetenschappelijke verenigingen en Landelijk Overleg van Sociaalgeneeskundigen in Opleiding (LOSGIO), allen verenigd in het Concilium KAMG, hartelijk danken. Ook voor de inspanningen van onder meer de Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH), College Geneeskundige Specialismen (CGS) en voor de steunbetuigingen van werkgevers spreken we onze dank en waardering uit.  

De boodschap van VWS is teleurstellend. Tegelijkertijd is de impasse waarover het ministerie schrijft nu voorbij. We gaan samen een andere route kiezen. Want we moeten vooruit. Voor onze beroepsgroep en voor de mensen voor wie we het doen. De mensen in Nederland, van jong tot oud, met hun veerkracht en kwetsbaarheden, die ons meer en meer nodig hebben. We willen vooruit en geloven dat we dat samen kunnen. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien. Want onze inspanningen zijn niet voor niets geweest.  

Doorontwikkeling opleiding
De afgelopen jaren zijn onze opleidingen stevig geïnnoveerd. Diverse nieuwe onderdelen uit het LOP hebben reeds een goede plek in de verschillende opleidingen gekregen. Doorontwikkeling van de opleidingen vinden wij als KAMG essentieel. Die doorontwikkeling in samenhang organiseren ook. Daarom is het Concilium KAMG gevraagd advies uit te brengen over de te nemen stappen om innovatie van en binnen onze opleidingen voort te zetten en de toekomstbestendigheid van deze opleidingen te versterken.  

Samen vooruit voor nieuwe generaties van artsen M+G
We willen benadrukken dat onze KAMG-missie onveranderd blijft. We richten ons op het samen opleiden van nieuwe generaties artsen M+G, met een kwalitatief hoogstaande opleiding ineen toekomstbestendig werkveld. ​Hiervoor is samenwerking met jullie, onze leden, financiers en partners, essentieel. Ook de komende jaren blijven wij ons dus graag samen met jullie hard maken voor de doorontwikkeling van de opleidingen. Zodat deze blijvend aansluiten bij de zorgvraag van nu en de toekomst. Samen gaan we vooruit, voor nieuwe generaties van artsen M+G en voor het versterken van de volksgezondheid.”

 

Lees hier de brief van het VWS.