Doe mee aan expertisegroep Migratie, Opvang en Zorg (MOZ) i.o. 

De zorg voor vluchtelingen binnen en buiten asielopvang en voor arbeidsmigranten vraagt urgent aandacht. Deze mensen leven in extreem kwetsbare omstandigheden. Zij zijn voor het invullen van basale levensbehoeften afhankelijk van de besluiten van de gemeentelijke en landelijke overheden. De voorzieningen voor deze mensen dreigen door de bodem van het aanvaardbare te zakken of zijn die bodem al voorbij.  

Het ontbreken van een lange termijnvisie op migratie naar Nederland veroorzaakt ad hoc besluiten die schadelijk zijn voor de gezondheid en welzijn van velen. Goede vluchtelingenzorg heeft aandacht voor mensen die arriveren en mensen die hier al wonen. Gemeenschapskracht is nodig om langdurig goede zorg te organiseren voor grote getallen nieuwkomers, ongeacht de vorm van opvang, zorg en inburgering die wordt nagestreefd. Dat vraagt een proactieve en heldere rol van de overheden. Het ontwijken van de gesprekken over onvermijdelijke scherpe keuzes draagt bij aan groeiende polarisatie in onze samenleving.    

Onze beroepsgroep is aan zet om de belangen van deze mensen te beschermen. Daarom wordt door initiatiefnemers Marleen Kraaij en Petra de Jong nu deze Expertisegroep Migratie, Opvang en Zorg opgericht. We bouwen voort op de voorzitterscolumn in Medisch Contact (22/9/22) van Elise Buiting. Daarin benadrukte zij:  

  1. Ons uitgangspunt: wat beschikbaar is voor mensen die binnen het systeem vallen, is ook beschikbaar voor degenen die daar (nog) niet binnen vallen. Daarbij gaat het niet alleen om acute gezondheidszorg. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan in een abnormale situatie, met aandacht voor de lichamelijke, psychische en sociale gezondheid 
  1. Als ambitie: de GGD’en geven in landelijke solidariteit vorm aan een brede taakopvatting in de geest van de Wet publieke gezondheid. Zij organiseren de zorg voor wie (nog) niet onder de zorg van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) valt: jong, oud, ziek en zwanger. 

Onze scope is: 

  • Zorg voor mensen in asielopvang,  
  • Zorg voor mensen met een verblijfstatus  
  • Zorg voor mensen die als migrant, tijdelijk, in Nederland werken 
  • Zorg voor mensen zonder geldige documentatie 

Wij zoeken (profiel)artsen en aios M+G die graag willen bijdragen aan deze beweging. Ben je geïnteresseerd, of wil je meer informatie? Stuur dan een berichtje naar bureau@kamg.nl.