Oproep: deelnemen aan expertgroep diversiteit en inclusiviteit

Onlangs verscheen de eindejaar publicatie van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) genaamd (On)verschillig?
In deze publicatie wordt weer pijnlijk duidelijk dat ook in de zorg nog sprake is van institutioneel discriminatie en racisme. Dit geldt zowel bij patiënten als bij zorgprofessionals. Als artsen Maatschappij + Gezondheid is dit een thema naar ons hart want discriminatie en racisme (deels onbewust en onbedoeld) zorgen voor kansenongelijkheid in de maatschappij, en ook op het gebied van gezondheid.

Maar als we als beroepsgroep artsen M+G eerlijk naar onszelf kijken, zijn wij dan divers en inclusief genoeg? Wij vinden het belangrijk dat onze beroepsgroep een afspiegeling is van de maatschappij. Het systeem maakt het blijkbaar lastig om als beroepsgroep diverser te worden, terwijl de maatschappij dit wel wordt. Het doorstromen, kiezen en selecteren van artsen in de breedte begint al op de middelbare school en met elke stap tot aan medisch/geneeskundig specialist of zorgbestuurder wordt de populatie steeds minder divers.

Deels onbewust en onbedoeld kiezen we blijkbaar steeds voor mensen die we kennen, in wie we ons herkennen en/of die op ons lijken (en het gaat dan niet alleen om afkomst). Hier bewust van zijn en hiernaar handelen zijn de eerste stappen voor verandering.

De beroepsvereniging van artsen M+G en ook het ministerie van VWS erkennen dit en willen hier iets aan doen. Het begint bij het vergroten van bewustzijn van deze complexe problematiek.

Initiatiefnemers Ivo Joore en Putri Hintaran hebben samen met de voorzitter van KAMG Karine van ’t Land daarom de expertgroep diversiteit en inclusiviteit bij KAMG in het leven geroepen.

Wij zoeken artsen en aios M+G die ook graag willen bijdragen aan deze beweging. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een berichtje naar bureau@kamg.nl.