Nieuwe opleiding donorarts KNMG gestart bij NSPOH

De vraag naar donorartsen neemt toe door steeds meer toepassing van lichaamsmateriaal zoals transplantaties en transfusies en de behoefte aan onafhankelijke beoordeling door donorartsen. In antwoord daarop is op 1 maart 2023 de nieuwe tweejarige opleiding tot donorarts KNMG van start gegaan bij de NSPOH in Utrecht.

De groep van 7 deelnemers bestaat uit artsen die al meerdere jaren werkervaring hebben in de donorgeneeskunde. Zij willen hun bijdrage  aan de veiligheid van donoren en ontvangers van lichaamsmateriaal – bloed, stamcellen, weefsel en organen verder professionaliseren. Zij zullen vanuit de verschillende werkvelden verder leren hoe het donatieproces veilig en verantwoord verloopt, een eerlijke verdeling plaatsvindt en de kwaliteit wordt geborgd.

Donorgeneeskunde is een erkend profiel binnen het specialisme arts Maatschappij + Gezondheid. Daarmee wordt het vak geprofessionaliseerd en mag een basisarts zich na afronding van de opleiding donorarts KNMG noemen. Daarna kan men de 2e fase doen om te worden opgeleid tot arts Maatschappij + Gezondheid.

De werkzaamheden van de donorarts betrekken zich tot zowel levende als post mortem donoren. Medisch handelen, kennis en wetenschap zijn de belangrijkste competenties en vaardigheden. De opleiding is deels theoretisch, maar vooral praktijkgericht. Naast verschillende stages met opdrachten volgen de aios gemiddeld één dag per week cursorisch onderwijs bij de NSPOH. Deels is dat samen met deelnemers aan andere eerste faseopleidingen arts Maatschappij + Gezondheid.

De opleidingsplaatsen worden geregeld via verschillende werkgevers te weten Sanquin, Matchis, NTS en Eurotransplant.