Heidag KAMG 6 juni 2024 | Toekomst scenario’s professionaliteit (profiel)artsen Maatschappij + Gezondheid

Op de heidag van KAMG verzamelden zich donderdag 6 juni meer dan dertig actieve leden en betrokken externe partners. Gezamenlijk bogen we ons over de vraag: hoe blijven we de professionaliteit van (profiel)artsen Maatschappij + Gezondheid ook in de toekomst stevig ondersteunen? Want als koepel voor (profiel)artsen M + G organiseren we onze eigen professionaliteit. Samen komen we tot een visie op ons vak, een beroepsprofiel, de doelen voor de opleiding. Onze heidagen zijn daarbij waardevolle scharnierpunten, waar we ons denken over deze thema’s scherpen en ideeën vormen. Zo richtten we ons in 2020 op de opleiding, in 2021 en 2022 ontwikkelden we een visie op de arts M+G 2040, terwijl we in 2023 reflecteerden op de betekenis van professionaliteit voor (profiel)artsen M+G.

Dit jaar bouwden we verder. Sprekers hebben onze blik verbreed. Zo vertelde Philine van Overbeeke over haar promotieonderzoek aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University naar de waarde van vrijwilligerswerk. Adriaan Taselaar (Federatie Medisch Specialisten) en Wim Gorissen (Academie Verloskunde Amsterdam Groningen) presenteerden inzichten over verschillende organisatievormen van verenigingen. Daarna gingen we met zijn allen aan de slag.

We staan open voor mogelijkheden én voor realistische inzichten. We houden lange termijn doelen in beeld én zetten in op laaghangend fruit. Zo werken we door aan een mooie toekomst. Voor (profiel)artsen M+G, voor onze samenleving.